RSS

Aktualności

WITAMY na Naszej stronie :)

 

Pierwsze reakcje

2018-02-16 16:02
Zamieszczamy pisma jakie otrzymaliśmy do wiadomości w odpowiedzi na Stanowisko Sektorowego Zjazdu Delegatów Sektora Infrastruktury rozesłane do władz Państwa w sprawie publicznych wypowiedzi jednego z adwokatów biorących udział w procesie dyżurnych ruchu po katastrofie pod Szczekocinami.
O sprawie pisaliśmy tutaj http://www.zzdrpkp.org.pl/1075,pan-adwokat-chyba-pomylil-role!.html
Są to pierwsze reakcje Kancelarii Premiera i Marszałka Sejmu RP na nasz protest.
 

Fundusz Własności Pracowniczej - odpowiedź ministerstwa

2018-02-12 22:05
Treść odpowiedzi otrzymanej z Ministerstwa infrastruktury na naszą interwencję ws. Funduszu Własności Pracowniczej
 

Informacja na temat XV Międzynarodowych Zawodów Sportowych ZZDR PKP

2018-02-01 10:09
Publikujemy informację na temat organizacji dorocznych zawodów sportowych Związku.
 

Pan Adwokat chyba pomylił role!

2018-02-01 09:57
Zamieszczamy treść stanowiska delegatów Sektorowego Zebrania Delegatów Sektora Infrastruktury ZZDR PKP na temat sprawy Szczekocin i sprawy sądowej publikowanych na Rynku Kolejowym przez adwokata Przemysła Wierzbickiego.
Wydaje się, że idąc tokiem postępowania i rozumowania Pana Wierzbickiego – środowisko kolejarskie powinno rozpocząć publiczne komentowanie pracy grupy zawodowej prawników-adwokatów – szczególnie tych najbardziej "odpowiedzialnych" - odnoszących sukcesy w obronie najbardziej potępianych społecznie przestępstw.
 

Protokół 14 do ZUZP odpowiedź Pracodawcy

2018-01-17 19:13
Publikujemy odpowiedź Pracodawcy na wspólne stanowisko trzech central związkowych czyli SI ZZDR PKP , NSZZ Solidarność i FZZPAiT ws. wprowadzenia Protokołu nr 14 do ZUZP
Poprawiona treść która w dniu dzisiejszym została wynegocjowana przez wspomniane wcześniej organizacje związkowe z pracodawcą, w jakiś sposób pozwoli na uregulowanie statusu pracowników zatrudnionych na stanowisku radcy i starszego radcy po wdrożeniu zmian i zapewni swego rodzaju okres przejściowy dla dla części pracowników których problem dotyczy.
Tym samym nie było potrzeby zmieniania treści Protokołu nr 14 co spowodowałoby konieczność ponownego uruchamiania procedur uzgadniania jego zapisów.
W razie pytań prosimy o telefony. Sprawę zawirowań z Protokołem 14 wyjaśnimy również na najbliższym, posiedzeniu RK i zbliżającym się SZD SI ZZDR PKP.
 

Protokół 14 do ZUZP nie podpisany.

2018-01-11 09:24
W związku z nadal występującymi wątpliwościami w sprawie niektórych zmian do ZUZP, w celu znalezienia kompromisu i porozumienia w kwestiach spornych, zamieszczamy wspólne stanowisko kilku reprezentatywnych związków zawodowych działających w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczące zmiany zapisów porozumienia wdrażającego Protokół dodatkowy Nr 14 do ZUZP dla pracowników PKP PLK S.A.
 

Podziękowania za pomoc

2018-01-03 11:20
Pracownicy oraz Międzyzakładowa Komisja Rejonowa ZZDR PKP w Gdańsku przekazuje podziękowania za pomoc okazaną poszkodowanym w zeszłorocznych nawałnicach.
 

Odpowiedź Spółki w sprawie stanowiska zwrotniczego

2017-12-21 13:32
Zamieszczamy pismo stanowiące odpowiedź na nasze wystąpienie, które możecie znaleźć na stronie w publikacji z dnia 22.11.2017 http://www.zzdrpkp.org.pl/1062,zwrotniczy-nadal-nie-kolejarz.html
 

Kwalifikacje zawodowe

2017-12-16 05:53
W związku z niewłaściwym naszym zdaniem interpretowaniem przez komisje egzaminacyjne oraz Urząd Transportu Kolejowego przepisów „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych”, Sektor Infrastruktury oraz Rada Krajowa ZZDR PKP podjęły starania o wydanie przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa jednoznacznej wykładni stosowania przepisów dotyczących kandydatów do pracy na stanowisku dyżurny ruchu.
Jednocześnie Związek wystąpił też do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wyjaśnienie jakie uprawnienia daje absolwentom średnich szkół technicznych w których prowadzone są profile kolejowe, uzyskanie tzw. Świadectwa Kwalifikacji.
Sprawa wymaga pilnego wyjaśnienia tym bardziej, że naszym zdaniem UTK jako instytucja nie jest uprawniona do interpretowania przepisów MEN a co za tym idzie do podważania uprawnień Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych podległych Resortowi Oświaty.
O sprawie pisaliśmy na naszej stronie już w publikacji z dn. 27.10.2017 - jednak otrzymana ze Spółki odpowiedź którą tu również publikujemy skłoniła nas do podjęcia dalszych działań w tym temacie.
 

Zalecenie SI ZZDR ws. obsługi SWDR

2017-12-14 14:32
W związku z wprowadzeniem dodatkowych czynności w ramach obsługi systemu SWDR - Sektor Infrastruktury ZZDR PKP wydał zalecenie dotyczące możliwego postępowania przez dyżurnych ruchu.
 

"Nie wie prawica co czyni lewica..."

2017-12-08 10:53
Odpowiedź otrzymana z Biura Spraw Pracowniczych ws. interpretacji Biura Dróg Kolejowych dotyczącej odpisów w dziennikach D831 przez pracowników firm zewnętrznych.
A w praktyce sytuacja wygląda tak, że Biuro Dróg Kolejowych wydało interpretację, której minimalną konsekwencją powinno być aneksowanie 95% Regulaminów Tymczasowych w Polsce gdzie jako jeden z punktów zawarto i nadal zawiera się zapis, nakazujący aby uprawniony pracownik firmy zewnętrznej dokonywał codziennego odpisu o rozpoczęciu i zakończeniu prac w danym dniu i rejonie właśnie w D831.
 

Ulgi w 2018 roku na tych samych zasadach jak w roku 2017

2017-12-06 17:38
Informacja o zasadach jakie obowiązywać będą przy wykupie ulg przejazdowych w 2018 roku.
 

SWDR znów "na wariackich papierach"

2017-12-06 17:22
Niestety po raz kolejny okazuje się, że system SWDR nie ma szczęścia do normalnego traktowania. Chyba nie ma drugiej tak po macoszemu traktowanej aplikacji pod kątem wdrażania dla użytkownika końcowego - począwszy od jego powstania i oddania do eksploatacji na posterunki a na kolejnych wersjach i funkcjonalnościach skończywszy.
Publikujemy pismo do Wiceprezesa Zarządu ws. kolejnej na dziko wdrażanej funkcjonalności, której skutki obarczają głównie dyżurnych ruchu.
 

Prezydium Komisji Młodych ZZDR PKP

2017-12-02 15:04
W dniu 21.11.2017 w siedzibie ZZDR PKP odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium Komisji Młodych Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.
 

Święto Kolejarza 2017

2017-11-30 11:54
W dniu 28.11.2017 w Centrali Spółki PKP PLK S.A. odbyły się doroczne obchody Święta Kolejarza organizowane przez Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu połączone z uroczystością wręczenia odznaczeń państwowych, resortowych i związkowych dla zasłużonych Koleżanek i Kolegów.
Zamieszczamy przemówienie okolicznościowe Przewodniczącego ZZDR PKP Kol. Aleksandra Motyki oraz fotorelację z tego wydarzenia.
 
Strony: 1 2 3 4 5 Następna »

« powrót drukuj powiadom znajomego