Aktualności

KOMISJA MŁODYCH ZZDR PKP

Posiedzenie założycielskie Komisji Młodych Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP odbyło się w dniu 25.10.2017 r. w Warszawie, w sali nr 4 w siedzibie PKP PLK S.A. przy ul. Targowej 74.

Na posiedzenie powołano 65 zgłoszonych przez poszczególne Komisje Rejonowe i Międzyzakładowe Komisje Rejonowe ZZDR PKP członków Naszego Związku.

Przewodniczący ZZDR PKP Kol. Aleksander Motyka rozpoczął posiedzenie od powitania wszystkich przybyłych.
Przedstawił w skrócie założenia i cele spotkania.
Powołanie Komisji Młodych jest wypełnieniem przyjętego na XXVI KZD ZZDR PKP wniosku, który zobowiązała Radę Krajową ZZDR PKP do podjęcia działań mających na celu powołanie Komisji Młodych jako ciała doradczego dla statutowych organów ZZDR PKP.

Komisja Młodych reprezentując młodych wiekiem członków (do 35 roku życia) przedstawiała by wszystkim organom statutowym (m.in. Rada Krajowa ZDR PKP, Zarządy Sektorów, itd.) wnioski ,propozycje które byłyby zgłaszane przez młodych członków ZZDR PKP.

Po powitaniu i przedstawieniu obecnych członków Prezydium RK ZZDR PKP oraz członków Rady Krajowej ZZDR PKP, Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej wszyscy przybyli młodzi członkowie ZZDR PKP przedstawili się podając imię , nazwisko, zajmowane stanowisko i jakie Komisje ZZDR PKP reprezentują.

Kolejno zaczęto realizować cele posiedzenia:
1. powołanie Komisji Młodych,
2. wybór Prezydium Komisji Młodych w osobach: przewodniczący. trzech wiceprzewodniczących oraz sekretarz Komisji Młodych ZZDR PKP.
3. wnioski i dyskusja na strategią działania Komisji Młodych.

Przewodniczący poinformował, że w związku z ogłoszeniem roku 2018 rokiem wyborczym w ZZDR PKP, kadencja wybranego Prezydium Komisji Młodych będzie krótka – tylko do zakończenia obecnej kadencji.

Kol. Adam Miśtal przedstawił w skrócie zasady wyborów w ZZDR PKP, powołanie Komisji Wyborczej jest bezwzględnie wymagane Komisja Wyborcza powołana zostanie w składzie od 3 do 5 osób , które nie mogą być kandydatami w wyborach Prezydium Komisji Młodych.
Przypomniał, że RK ZZDR PKP opracowała i przyjęła Regulamin Komisji Młodych i kopie tego Regulaminu są dla członków ZZDR PKP dostępne na sali.

Przewodniczący ZZDR PKP po sprawdzeniu listy obecności stwierdził, że jest kworum, przypomniał, że w głosowaniach biorą udział tylko powołani telefonogramem młodzi członkowie ZZDR PKP.
Jako pierwsze padło pytanie, czy ktoś jest przeciwny powołaniu Komisji Młodych ZZDR PKP .
Nie było żadnego głosu przeciwko, w związku z powyższym ogłoszono, że powołano przez aklamację do życia Komisję Młodych Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.

Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Wyborczej ZZDR PKP.
Komisja wyborcza została wybrana w składzie:
1. Milik Marek
2. Wywiał Kamil
3. Ciszewski Michał
4. Grzyb Sylwia
5. Więcław Michał

Kolejno przystąpiono do wyborów członków Prezydium Komisji Młodych.
Komisja Wyborcza spotkania założycielskiego Komisji Młodych ZZDR PKP ogłosiła, że w wyniku głosowania Przewodniczącą Komisji Młodych została wybrana Kol. Rogacka Katarzyna.
Decyzją członków spotkania założycielskiego Komisji Młodych skład wybranego Prezydium Komisji Młodych jest następujący:
Rogacka Katarzyna – przewodnicząca,
Niewiedział Paulina – wiceprzewodnicząca,
Duchnowska Sylwia – wiceprzewodnicząca,
Owczarski Maciej – wiceprzewodniczący,
Zieliński Dariusz – sekretarz.

Poniżej fotorelacja ze spotkania założycielskiego.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego