Sektor Infrastruktury » >>>STYCZEŃ 2018<<<

Protokół 14 do ZUZP nie podpisany.

W związku z nadal występującymi wątpliwościami w sprawie niektórych zmian do ZUZP, w celu znalezienia kompromisu i porozumienia w kwestiach spornych, zamieszczamy wspólne stanowisko kilku reprezentatywnych związków zawodowych działających w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczące zmiany zapisów porozumienia wdrażającego Protokół dodatkowy Nr 14 do ZUZP dla pracowników PKP PLK S.A.

Zgodnie z tym stanowiskiem, każdy pracownik zatrudniony w dniu wejścia w życie postanowień Protokołu dodatkowego Nr 14 na stanowisku „Radcy” lub „starszego Radcy” miałby zostać przemianowany na stanowisko „specjalisty”. Problem dotyczy około 400 osób na ogólny stan zatrudnionych w spółce pracowników.

Na dzień dzisiejszy ze względów (jak twierdzą koledzy) formalnych wynikających z wewnątrz organizacyjnych ustaleń zarówno pod Protokołem numer 14 jak i pod naszym stanowiskiem nie chcą złożyć podpisu przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy, która to nie akceptuje niektórych zapisów Protokołu dodatkowego Nr 14 w części wprowadzającej do Tabeli stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania stanowisko "maszynista" co wynika między innymi ze zmian ustawowych.

Mamy nadzieję że brak konkretnego stanowiska w sprawie niespełna 400 osób nie będzie nadal blokować rozwiązania problemu min. około 20000 (dwudziestu tysięcy) pracowników spółki pracujących w tzw. turnusie. Na dzień dzisiejszy nadal trwa procedowanie podpisywania przez pozostałych sygnatariuszy ZUZP treści protokołu dodatkowego Numer 14.
 
 

« powrót drukuj powiadom znajomego