Sektor Infrastruktury » >>>MAJ 2018<<<

Spotkanie w ramach dialogu społecznego

W dniu dzisiejszym odbyło się zaplanowane spotkanie ponadzakładowych organizacji związkowych z Prezesem Zarządu Spółki PKP PLK S.A.

Na spotkaniu przedstawiono stan realizacji średniorocznego planu zatrudnienia po 4 miesiącach, oraz liczbę osób odchodzących na emerytury w ciągu 4 miesięcy roku 2018 w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Przypomniano w skrócie zasady prowadzenia dialogu społecznego, jak też zasygnalizowano chęć powołania w miesiącu maju br. zespołu administracyjno - związkowego, który miałby zająć się opracowaniem zmian do ZUZP.
Zmiany w ocenie pracodawcy wymagają zarówno dodatek funkcyjny jak i nagroda z okazji Święta Kolejarza.
Niejako w odpowiedzi przekazaliśmy Panu Prezesowi pismo z propozycjami zmian proponowanymi przez SI ZZDR PKP (poniżej treść tych propozycji).

Poinformowano nas również, iż w związku z wejściem w życie postanowień Protokołu dodatkowego Nr 14, weryfikowane są wszystkie harmonogramy czasu pracy od 01 stycznia br., potrwać to ma do końca miesiąca maja, natomiast wypłata na nieudzielone dni wolne w okresie styczeń - maj 2018, zostanie dokonana z wypłatą wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2018 r.

Tematem, który najbardziej interesował przybyłych na spotkanie były oczywiście podwyżki wynagrodzeń w roku 2018.
Poprzednia propozycja uległa nieznacznej modyfikacji i obecnie propozycja pracodawcy wygląda następująco:
- Podwyżka od dnia 01 lipca 2018 w wysokości średnio 200 złotych w uposażeniu zasadniczym, co brutto wynosi (zdaniem pracodawcy) 320 złotych.
Nie przedstawiono nam projektu porozumienia, żadnych minimum, wyłączeń z podwyżki itp.
Kolejne spotkanie z pracodawcą w tej sprawie odbyć ma się w dniu 05 czerwca 2018 r.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego