Aktualności

Zespół Trójstronny ds. Kolejnictwa

W dniu 25 lutego br. w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa.
W posiedzeniu Zespołu udział wzięli przedstawiciele ZZDR PKP.

Zasadniczym tematem spotkania był Rządowy projekt Strategii na rzecz transportu do 2030 roku.
Przedstawiona przez Adriana Mazura - Dyrektora departamentu strategii transportu prezentacja skupiła się głównie na zagadnieniach w transporcie kolejowym.

W ramach omawiania spraw różnych przedstawiciel ZZDR PKP podniósł następujące kwestie:
- dyskusyjnych zmian w Rozporządzeniu ws. prowadzenia ruchu pociągów i sygnalizacji w zakresie informowania maszynisty o zmianie toru wjazdowego przez dyżurnego ruchu i przypomniał, że zmiany tej również nie rekomendowała Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych i Instytut Kolejnictwa,

- zgłoszonej Ministerstwu Infrastruktury konieczności uregulowania prawnego statusu pracowników, którzy złożyli odwołanie od negatywnego orzeczenia lekarskiego po badaniach okresowych i kontrolnych,

- braku - mimo kilkuletniej legislacji tego problemu na różnych szczeblach - zmiany do Rozporządzenia ws. pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych w zakresie przywrócenia stanowiska zwrotniczego do wykazu pracowników bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

Dyrektor departamentu kolejnictwa, na poszczególne kwestie udzielił następujących informacji:
- w zakresie dyskusyjnej zmiany w Rozporządzeniu ws. prowadzenia ruchu pociągów i sygnalizacji – zmiana ta będzie jeszcze poddana dyskusjom i uzgodnieniom i aby nie blokować pozostałych uzgodnionych już zmian zostanie ewentualnie wprowadzona odrębną regulacją,

- w zakresie statusu pracowników oczekujących na odwoławcze badania po negatywnym orzeczeniu lekarskim Ministerstwo zleciło rozwiązanie tej sprawy do Związku Pracodawców Kolejowych z propozycjami załatwienia tej kwestii w ramach zapisów układowych lub innych wewnętrznych uregulowań,

- w zakresie przywrócenia stanowiska zwrotniczego do katalogu zawodów kolejowych i pracowników bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, wszystkie procedury prawne związane z wprowadzeniem tej zmiany do Rozporządzenia zostały już zakończone i pozostaje kwestia przeprocedowania tej poprawki jeszcze przez obecny skład sejmu.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego