Aktualności

Kolejna tura rozmów płacowych

W dniu 10.04.2019 odbyło się kolejne spotkanie związków zawodowych działających w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z pracodawcą w sprawie wzrostu wynagrodzeń w roku 2019.

Strona pracodawcy reprezentowana była przez Pana Ireneusza Merchel - Prezesa Zarządu Spółki oraz Panią Grażynę Blicharz - Dyrektora Biura Spraw Pracowniczych Centrali Spółki.
Prezes Zarządu przypomniał na wstępie poprzednią propozycję pracodawcy dotyczącą wzrostu wynagrodzeń, tj. podwyżka w wynagrodzeniu zasadniczym w wysokości:
240 zł - od 01 czerwca 2019 r., lub
270 zł - od 01 lipca 2019 r., lub
300 zł - od 01 sierpnia 2019 r.

Następnie przedstawił stronie społecznej nową, zmodyfikowaną propozycję, poprzedzoną wnikliwymi analizami, która przedstawia się następująco:
250 zł do pensji zasadniczej od 01 czerwca 2019 r., lub
280 zł do pensji zasadniczej od 01 lipca 2019 r., lub
310 zł do pensji zasadniczej od 01 sierpnia 2019 r.

Strona społeczna nie zaakceptowała przedstawionych propozycji podtrzymując swoje wcześniejsze żądania przedstawione pisemnie.
W wyniku prowadzonych rozmów, pracodawca modyfikował kwotę oraz termin wdrożenia podwyżki od wspomnianych wcześniej do kwoty podwyżki 320 złotych w pensji zasadniczej od dnia 01 lipca 2019 r.

Sygnatariusze pism z dnia 14 marca 2019 r. oraz 29 marca 2019 r. wychodząc na przeciw propozycji pracodawcy zaproponowali, aby żądana podwyżka w kwocie 600 złotych do pensji zasadniczej wdrożona była w terminie proponowanym przez pracodawcę, tj. od 01 czerwca 2019 r., a nie jak pierwotnie żądano od 01 marca, co daje znaczące oszczędności w tegorocznym funduszu wynagrodzeń.

Z powodu dużych rozbieżności pomiędzy propozycją pracodawcy, a żądaniami strony społecznej, a także z uwagi na fakt iż różne związki zawodowe wysunęły różne żądania, ogłoszono przerwę w spotkaniu.
W trakcie przerwy wszystkie obecne na sali związki zawodowe podjęły decyzję o sformułowaniu wspólnego stanowiska, złagodzeniu swoich żądań co do kwoty i/lub terminu wdrożenia podwyżki, co umożliwić ma pracodawcy zbliżenie się w negocjacjach do oczekiwanego przez pracowników poziomu wzrostu wynagrodzeń.
Po zakończeniu przerwy wspólne pisemne stanowisko (w załączeniu) zostało przedstawione pracodawcy.
Nie wzbudziło ono entuzjazmu Pana Prezesa, ale kontynuując rozmowy zaproponował On, ryzykowne z punktu widzenia finansów spółki rozwiązanie sytuacji w postaci podwyżki 350 złotych do pensji zasadniczej od dnia 01 lipca 2019 r.

Wychodząc na przeciw tej propozycji, strona społeczna zaproponowała, aby w odstępstwie spisanego wcześniej stanowiska, podwyżka wyniosła 450 złotych w wynagrodzeniu zasadniczym od dnia 01 lipca 2019 r. zaznaczając jednocześnie, iż jest to ze strony społecznej i tak daleko posunięte ustępstwo i stanowisko to jest ostateczne.

Przedstawiona propozycja nie została zaakceptowana przez pracodawcę, ale nie została też odrzucona.
Jedynym konkretnym ustaleniem, na co zgodziły się obie strony jest termin wdrożenia podwyżek od dnia 01 lipca 2019 r.

Z uwagi na konieczność skonsultowania proponowanej przez stronę społeczną kwoty wzrostu wynagrodzenia z Zarządem spółki, a następnie Radą Nadzorczą oraz właścicielem, Prezes Zarządu zaproponował przerwę w negocjacjach.

Z uwagi na kalendarz spotkań oraz zbliżające się Święta i weekend majowy, konkretny termin nie był możliwy do ustalenia w dniu dzisiejszym, zostanie podany później, natomiast kolejne spotkanie odbędzie się z pewnością w miesiącu maju 2019 r.
 
 

« powrót drukuj powiadom znajomego