Archiwum

 

Mediacje trwają.

2013-01-05 09:48
Na wczorajszym spotkaniu w ramach mediacji sporu zbiorowego - strona pracodawców przedstawiła oświadczenie, w którym przystaje na warunki konieczne do dalszego prowadzenia mediacji.
Zgodnie z oczekiwaniami strony związkowej tryb realizacji uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych obowiązujący w 2012 roku został przedłużony do końca stycznia br.
Ta deklaracja pozwoliła przedstawicielom pracodawców na uzyskanie czasu potrzebnego na rozmowy z pozostałymi przewoźnikami samorządowymi i szukanie możliwości realizacji żądań strony społecznej przedstawionych w ramach prowadzonego sporu zbiorowego.
Kolejne spotkanie mediacyjne odbędzie się 15 stycznia. Poniżej zamieszczamy protokół oraz oświadczenia pracodawców z ostatniego spotkania.
 

Coraz bliżej strajku w spółkach Grupy PKP?

2012-12-29 10:33
Po całonocnych rozmowach przedstawicieli pracodawców czyli ZPK z przedstawicielami reprezentatywnych central związkowych przy udziale mediatora p. Longina Komołowskiego nie doszło do przełomowych decyzji pozwalających na oddalenie groźby strajku w spółkach Grupy PKP.
W dniu dzisiejszym rano spisany został Protokół, który zamieszczamy poniżej - wynika z niego, że 4 stycznia 2013 roku dojdzie do ostatecznego zakończenia mediacji a ich finałem może być podpisanie porozumienia lub pełne otwarcie drogi do strajku w Grupie PKP.
 

Protokół z mediacji w Spółce Przewozy Regionalne

2012-12-29 10:27
Zamieszczamy protokół z rozmów prowadzonych w Spółce Przewozy Regionalne z udziałem mediatora - Posła Krzysztofa Tchórzewskiego.
 

Głos ZZDR PKP w mediach.

2012-12-20 21:35
Stanowisko ZZDR PKP w sprawie protestu kolejarzy i ogólnej sytuacji w Grupie PKP prezentowane w mediach przez Przewodniczącego Związku. (linki)
 

Żądania ZZDR PKP skierowane do Premiera

2012-12-13 18:07
Dziś w godzinach rannych Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP złożył w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pismo, w którym żądamy od Premiera podjęcia bezpośrednich działań w odniesieniu do sytuacji jaka powstała w komunikacji kolejowej aglomeracji śląskiej.
Z przebiegu wydarzeń dnia wynika, że pozostaje nam tylko oczekiwać na dymisję Ministra Transportu.
 

Oświadczenie Związku w sprawie sytuacji w śląskiej komunikacji kolejowej.

2012-12-12 09:08
Treść stanowiska ZZDR PKP przekazana mediom - odnosząca się do sytuacji w śląskiej komunikacji kolejowej.
 

Rokowania w ramach sporu zbiorowego

2012-12-08 14:58
Zamieszczamy informację ze spotkania z przedstawicielami ZPK w ramach wszczętego sporu zbiorowego dotyczącego ograniczenia uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych dla pracowników, emerytów i rencistów Grupy PKP oraz ich rodzin.
 

SPÓR ZBIOROWY W PKP PLK S.A.

2012-12-05 15:11
Po dzisiejszym spotkaniu w Spółce PKP PLK S.A. związki zawodowe żądające rekompensaty dla pracowników za ograniczenie uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych weszły w spór zbiorowy z pracodawcą.
Dość żenujące jest stwierdzenie pracodawcy, że wyznaczy do prowadzenia tego sporu osobę z poza Spółki - p. Krzysztofa Mamińskiego - czyżby w Centrali PKP PLK S.A. nie było osób kompetentnych do prowadzenia rozmów? Być może potrzebne jest utworzenie nowego stanowiska do spraw pracowniczych?
Poniżej zamieszczamy protokoły z dwóch ostatnich spotkań dotyczących tego tematu.
Jednocześnie przypominamy o trwającym REFERENDUM - jeśli nie wzięliście jeszcze w nim udziału zapytajcie swoich przedstawicieli gdzie możecie oddać swój głos.
 

Trudny dialog

2012-11-20 00:22
Zamieszczamy treść protokołu z kolejnego spotkania w spółce PKP PLK w ramach wszczętego przez centrale związkowe dialogu społecznego. Protokoły spisane po spotkaniach w innych spółkach są bardzo podobne - różnią się głównie datami kolejnych spotkań.
Sposób prowadzenia dialogu ze strony pracodawców umacnia w przekonaniu, że Referendum zaczynające się dzisiaj w poszczególnych spółkach Grupy PKP jest konieczne.
APELUJEMY DO WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW ABY ODDALI SWÓJ GŁOS W REFERENDUM - w tej sprawie nie jest ważne czy należysz do jakiegokolwiek związku czy nie, czy korzystasz z uprawnień do ulg przejazdowych czy nie - ważne jest czy potrafimy się zjednoczyć w obronie naszych praw nabytych.
 

REFERENDUM!

2012-11-14 11:13
W odniesieniu do działań pracodawców Grupy PKP - dotyczących realizacji uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych w 2013 roku - centrale związkowe podjęły decyzję o organizacji referendum.
Jesteśmy przekonani, że Wasz udział w referendum będzie bardziej miarodajną opinią pracownika niż ankiety rozpowszechniane przez pracodawców.

 

Rekompensata za ulgi!

2012-11-09 12:18
Zgodnie z deklaracjami jakie związki zawodowe złożyły w trakcie pikiety w dniu 18.10.2012 oraz odpowiedzią Prezesa ZPK w tej sprawie - reprezentatywne centrale związkowe złożyły w zarządach poszczególnych spółek Grupy PKP pisma wszczynające dialog bezpośredni w sprawie rekompensaty finansowej za ograniczenie zakresu świadczeń przejazdowych w 2013 roku.
Odbyły się także już pierwsze spotkania w tej sprawie z zarządami spółek.
Poniżej zamieszczamy treść wystąpień ws. rekompensat oraz protokoły ze spotkań w spółkach PKP PLK S.A. i Cargo S.A.
 

Prezes ZPK odpowiada.

2012-11-09 12:07
W odpowiedzi na petycję złożoną zarządowi PKP S.A.- podczas pikiety w dniu 18.10.2012. - dotyczącą utrzymania dotychczasowego zakresu uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych - Prezes Związku Pracodawców Kolejowych przesłał odpowiedź którą poniżej publikujemy.
 

Pan minister Nowak - popiera!?

2012-10-23 13:20
Komentarz do wypowiedzi ministra Transportu - Sławomira Nowaka, popierającej zniesienie ulg dla kolejarzy.
Popieramy zniesienie ulg dla parlamentarzystów
 

XXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę

2012-10-23 11:46
W imieniu Duszpasterstwa Kolejarzy przekazujemy zaproszenie i program na doroczną pielgrzymkę Kolejarzy na Jasną Górę.

W załącznikach znajdziecie także rozkłady jazdy pociągów pielgrzymkowych.
Koszt biletu na te pociągi to 20 zł od osoby w obie strony.
Nie obowiązują żadne zniżki cena biletu jest taka sama dla wszystkich - kolejarz, dziecko, rodzina, inny pielgrzym.
 

Początek batalii o ulgi

2012-10-20 07:32
W dniu 18.10.2102r. w Warszawie pod siedzibą Zarządu PKP S.A. odbyła się pikieta, w której Kolejarze zarówno ci czynni jak i emeryci i renciści wyrazili swoje niezadowolenie z formy realizacji uprawnień do ulgowych przejazdów w 2013 roku jaką przewiduje "porozumienie" zawarte przez ZPK z niektórymi tylko przewoźnikami kolejowymi.
Zamieszczamy treść petycji jaką przekazano władzom PKP S.A.

Prezydium Rady Krajowej Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP serdecznie dziękuje wszystkim Członkom Związku, którzy licznie przybyli na pikietę - jak zwykle nie zawiedliście i daliście świadectwo, że bycie Członkiem Związku to nie tylko comiesięczne opłacanie składek - jeszcze raz DZIĘKUJEMY.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego