Archiwum

 

Spotkanie w ramach mediacji.

2013-01-31 19:59
Informacje po dzisiejszym spotkaniu, które miało być ostatnim i rozstrzygającym w prowadzonym sporze zbiorowym.
 

Mediacje w dniu 30.01.2013

2013-01-31 07:35
Informacja z negocjacji prowadzonych w ramach sporu zbiorowego w spółkach Grupy PKP.
 

"Rozdymane przywileje"

2013-01-31 07:28
Treść listu przekazanego przez centrale związkowe - Premierowi ws. "rozdymanych przywilejów" urzędników Grupy PKP.
 

Protokół z mediacji w dn. 28.01.2013

2013-01-28 23:02
Treść protokołu z przebiegu dzisiejszych mediacji w ramach prowadzonego sporu zbiorowego.
 

W sprawie strajku do podróżnych i pracowików

2013-01-24 15:13
W załączeniu ulotki z informacjami dla pasażerów i pracowników odnośnie jutrzejszego protestu.
 

STRAJK OSTRZEGAWCZY

2013-01-22 19:19
W dniu dzisiejszym została podjęta decyzja o organizacji strajku ostrzegawczego w części spółek Grupy PKP.
Decyzja zapadła w związku z działaniami niektórych pracodawców, którzy wymuszają na pracownikach deklaracje w kwestii prowadzonego sporu zbiorowego czyli ulg przejazdowych.
Poniżej zamieszczamy komunikaty central po dzisiejszym spotkaniu strony społecznej.
ZWIĄZEK ZAWODOWY DYŻURNYCH RUCHU PKP WEŹMIE CZYNNY UDZIAŁ W ZAPOWIEDZIANYM STRAJKU OSTRZEGAWCZYM
 

Po spotkaniu mediacyjnym.

2013-01-15 20:30
W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne spotkanie w ramach mediacji sporu zbiorowego ws. ulg przejazdowych.
Z informacji uzyskanych od przedstawicieli ZPK wynika, że po wstępnych deklaracjach pojawiła się możliwość przystąpienia do" Porozumienia"dotyczącego realizacji ulg przejazdowych przez dwóch kolejnych przewoźników samorządowych.
Przekazujemy treść komunikatu strony związkowej wydanego po zakończeniu spotkania.
 

Mediacje trwają.

2013-01-05 09:48
Na wczorajszym spotkaniu w ramach mediacji sporu zbiorowego - strona pracodawców przedstawiła oświadczenie, w którym przystaje na warunki konieczne do dalszego prowadzenia mediacji.
Zgodnie z oczekiwaniami strony związkowej tryb realizacji uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych obowiązujący w 2012 roku został przedłużony do końca stycznia br.
Ta deklaracja pozwoliła przedstawicielom pracodawców na uzyskanie czasu potrzebnego na rozmowy z pozostałymi przewoźnikami samorządowymi i szukanie możliwości realizacji żądań strony społecznej przedstawionych w ramach prowadzonego sporu zbiorowego.
Kolejne spotkanie mediacyjne odbędzie się 15 stycznia. Poniżej zamieszczamy protokół oraz oświadczenia pracodawców z ostatniego spotkania.
 

Coraz bliżej strajku w spółkach Grupy PKP?

2012-12-29 10:33
Po całonocnych rozmowach przedstawicieli pracodawców czyli ZPK z przedstawicielami reprezentatywnych central związkowych przy udziale mediatora p. Longina Komołowskiego nie doszło do przełomowych decyzji pozwalających na oddalenie groźby strajku w spółkach Grupy PKP.
W dniu dzisiejszym rano spisany został Protokół, który zamieszczamy poniżej - wynika z niego, że 4 stycznia 2013 roku dojdzie do ostatecznego zakończenia mediacji a ich finałem może być podpisanie porozumienia lub pełne otwarcie drogi do strajku w Grupie PKP.
 

Protokół z mediacji w Spółce Przewozy Regionalne

2012-12-29 10:27
Zamieszczamy protokół z rozmów prowadzonych w Spółce Przewozy Regionalne z udziałem mediatora - Posła Krzysztofa Tchórzewskiego.
 

Głos ZZDR PKP w mediach.

2012-12-20 21:35
Stanowisko ZZDR PKP w sprawie protestu kolejarzy i ogólnej sytuacji w Grupie PKP prezentowane w mediach przez Przewodniczącego Związku. (linki)
 

Żądania ZZDR PKP skierowane do Premiera

2012-12-13 18:07
Dziś w godzinach rannych Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP złożył w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pismo, w którym żądamy od Premiera podjęcia bezpośrednich działań w odniesieniu do sytuacji jaka powstała w komunikacji kolejowej aglomeracji śląskiej.
Z przebiegu wydarzeń dnia wynika, że pozostaje nam tylko oczekiwać na dymisję Ministra Transportu.
 

Oświadczenie Związku w sprawie sytuacji w śląskiej komunikacji kolejowej.

2012-12-12 09:08
Treść stanowiska ZZDR PKP przekazana mediom - odnosząca się do sytuacji w śląskiej komunikacji kolejowej.
 

Rokowania w ramach sporu zbiorowego

2012-12-08 14:58
Zamieszczamy informację ze spotkania z przedstawicielami ZPK w ramach wszczętego sporu zbiorowego dotyczącego ograniczenia uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych dla pracowników, emerytów i rencistów Grupy PKP oraz ich rodzin.
 

SPÓR ZBIOROWY W PKP PLK S.A.

2012-12-05 15:11
Po dzisiejszym spotkaniu w Spółce PKP PLK S.A. związki zawodowe żądające rekompensaty dla pracowników za ograniczenie uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych weszły w spór zbiorowy z pracodawcą.
Dość żenujące jest stwierdzenie pracodawcy, że wyznaczy do prowadzenia tego sporu osobę z poza Spółki - p. Krzysztofa Mamińskiego - czyżby w Centrali PKP PLK S.A. nie było osób kompetentnych do prowadzenia rozmów? Być może potrzebne jest utworzenie nowego stanowiska do spraw pracowniczych?
Poniżej zamieszczamy protokoły z dwóch ostatnich spotkań dotyczących tego tematu.
Jednocześnie przypominamy o trwającym REFERENDUM - jeśli nie wzięliście jeszcze w nim udziału zapytajcie swoich przedstawicieli gdzie możecie oddać swój głos.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego