Archiwum

 

Podwyżki w 2015 roku.

2015-06-25 17:59
W załączniku Porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń od dnia 01.06.2015 roku.
Jako komentarz do wynegocjowanej kwoty chcemy przypomnieć, że zgodnie z Umową społeczną podpisaną w 2012 roku i obowiązującą jeszcze w tym roku - wzrost wynagrodzeń powinien wynieść 20 zł 13gr plus pochodne 13 zł 27 gr.
 

Odpowiedź Spółki na wspólne stanowisko ZZ.

2015-06-25 17:24
09.06.2015 roku reprezentatywne centrale związkowe w PKP PLK S.A. wystosowały do Zarządu Spółki wspólne stanowisko ws. pogarszających się warunków pracy w jednostkach terenowych oraz co raz gorszą współpracę w ramach dialogu społecznego z partnerami społecznymi - publikacja: http://www.zzdrpkp.org.pl/845,o-pracy-i-wspolpracy.html
Poniżej odpowiedź jaką przedstawiła Spółka. W najbliższym czasie odniesiemy się do wątpliwych argumentów przedstawionych w tej odpowiedzi.
 

Prywatyzacja PKP Energetyka???

2015-06-25 17:16
Publikujemy Interpelację poselską posła Krzysztofa Tchórzewskiego i odpowiedź MIiR - dotyczącą prywatyzacji PKP Energetyka Sp. z o.o..
W związku z tym, że odpowiedź nie odnosi się do wszystkich poruszonych przez Posła problemów - interpelacja została ponownie złożona do Ministra Obrony Narodowej i do Ministra Spraw Wewnętrznych.
 

Z prac Społecznej Inspekcji Pracy

2015-06-20 07:59
Realcja ze szkolenia zorganizowanego przez Europejski Instytut Związków Zawodowych (ETUI).
 

Skład Rady Nadorczej PKP PLK S.A.

2015-06-16 20:15
Informacja o aktualnym składzie Rady Nadzorczej Spółki PKP PLK S.A.
 

XII Międzynarodowe Zawody Sportowe ZZDR PKP

2015-06-14 19:41
Relacja za przebiegu tegorocznych zmagań naszych drużyn w ramach XII Międzynarodowych Zawodów Sportowych ZZDR PKP.
 

O pracy i współpracy

2015-06-09 16:18
Centrale związkowe działające w Społce PKP PLK S.A. wystosowały do Prezesa Zarządu pismo (treść w załączeniu) wskazujące na pogarszające się warunki pracy w jednostkach terenowych oraz na co raz gorszą współpracę w ramach dialogu społecznego z partnerami społecznymi.
 

Nowy rewelacyjny pomysł "MYŚLICIELI" z Centrali PKP PLK S.A.

2015-06-09 16:02
Weekendowy czas pracy! Nowy "rewelacyjny" pomysł płynący z Centrali Spółki PKP PLK S.A. - proponujemy by pójść dalej w tym szaleństwie - może każdy pracownik Spółki w przedziale wiekowym 20-50 lat zatrudniony w szeroko pojętej administracji był zobowiązany do zrobienia uprawnień zwrotniczego, dróznika przejazdowego, nastawniczego lub dyżurnego ruchu i był zatrudniany w razie zagrożenia wystąpienia nadgodzin w jakimś punkcie sieci.
 

Zwrotniczy i badania profilaktyczne - odpowiedź Ministerstwa

2015-06-09 15:38
Odpowiedź Departamentu Transportu Kolejowego MIR na nasze wystąpienie w sprawie zmian do "Rozporządzenia MIR z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie pracowników związanych bezpośrednio z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego...."
 

Liczymy na Waszą pomoc!

2015-05-28 17:45
Jak zwykle w podobnych sprawach jesteśmy pewni Waszej ofiarności i poczucia jedności zawodowej.
Kilka miesięcy temu na naszym posterukowym PANDIONIE pojawiła się informacja o sytuacji naszej koleżanki - dyżurnej ruchu stacji Bińcze - Eli Synak.
Jest ona bardzo chora zdiagnozowano u niej półtora roku temu WZW typu C. Eli udało się zostać podopieczną Fundacji "Gwiazda Nadziei".
Na leczenie Eli potrzeba 270 tys zł jest to kwota niewyobrażalnie wysoka i praktycznie po za zasięgiem nie tylko Eli ale większości dyżurnych ruchu i kolejarzy.
W jej imieniu prosimy Was o pomoc w zebraniu tej kwoty.
Wierzymy w to że my Kolejarze chociaż trochę jej pomożemy.
Poniżej link do strony Fundacji - Ela jest na liście podopiecznych - znajdziecie tam także jej krótką historię
Przy ewentualnych wpłatach na konto pieniędzy pamiętajcie aby dopisać "Dla Eli Synak''
http://www.gwiazdanadziei.pl/podopieczni
 

Podziękowanie

2015-05-26 19:39
Podziękowanie Kolegi Piotra Gebla za poparcie udzielone w wyborach do Rady Nadzorczej PKP PLK S.A.
 

Badania okresowe zmiana zasad.

2015-05-10 16:21
Pismo Biura Spraw Pracowniczych PK PLK S.A. oraz stanowisko ZZDR PKP w sprawie procedowania tematów bardzo istotnych dla pracowników z pominięciem partnerów społecznych.
 

Skład nowego Zarządu PKP PLK S.A.

2015-04-25 13:21
Rada Nadzorcza PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. powołała na nową kadencję Zarządu Spółki na lata 2015 - 2017:
> Andrzeja Filipa Wojciechowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu - dyrektora ds. restrukturyzacji;
> Andrzeja Pawłowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu - dyrektora ds. eksploatacji;
> Piotra Wyborskiego na stanowisko Członka Zarządu - dyrektora ds. utrzymania infrastruktury;
> Tomasza Kruka na stanowisko Członka Zarządu - dyrektora ds. jakości i ryzyka operacyjnego;
> Karola Depczyńskiego na stanowisko Członka Zarządu - dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych;
> Marcina Mochockiego na stanowisko Członka Zarządu - dyrektora ds. realizacji inwestycji

Kadencja Zarządu Spółki na lata 2015 - 2017 rozpocznie się z dniem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014
 

Czas pracy dyspozytorów

2015-04-25 13:10
W załącznikach treść pisma interwencyjnego, jakie wraz z innymi związakmi wystosowaliśmy do Dyrektora CZRK w sprawie czasu pracy dyspozytorów i stanu zatrudnienie w ekspozyturach.
 

NASZ KANDYDAT DO RN PKP PLK S.A.

2015-04-21 17:35Zamieszczamy materiały dotyczące wyborów do Rady Nadzorczej PKP PLK S.A. wraz z pismem przewodnim oraz dodatkowym skanem wzoru listy podpisów poparcia kandydatury kol. Piotrka Gebel.
Od natychmiast można zacząć zbierać podpisy.
Prosimy o pełną mobilizację i pomoc wszystkich członków ZZDR PKP oraz innych pracowników w zebraniu wymaganej liczby podpisów.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego