Aktualności

Zebranie Delegatów Sektora Infrastruktury

W dniach od 24 do 26 lutego 2020 roku odbyło się Sprawozdawcze Zebranie Delegatów Sektora Infrastruktury Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.
Udział w SZD SI ZZDR PKP wzięło 63 z ogólnej liczby 70 powołanych Delegatów.
Przedmiotem SZD SI ZZDR PKP było w głównym stopniu przedstawienie Delegatom sprawozdań z pracy za rok 2019:
Zarządu Sektora Infrastruktury ZZDR PKP,
Skarbnika Sektora Infrastruktury ZZDR PKP
Sektorowej Komisji Rewizyjnej SI ZZDR PKP.

Po ich odczytaniu uwag do sprawozdań nie zgłoszono i każde zostało przyjęte poprzez głosowania.
W kolejnej części obrad zajęto się omówieniem sytuacji i problemów występujących w okresie sprawozdawczym, zarówno tymi które zostały ujęte w sprawozdaniu z pracy Zarządu SI jak i pozostałymi z jakimi występowali Delegaci.

Zajmowano się także wnioskami złożonymi przez Delegatów podczas przebiegu obrad. Wszystkie ze złożonych wniosków zostały przyjęte do realizacji i będą procedowane przez Zarząd SI ZZDR PKP.
O skutkach podejmowanych działań będziemy informować na bieżąco wszystkie KR i MKR ZZDR PKP licząc iż informacja dotrze do zainteresowanych osób.
Po wyczerpaniu porządku obrad SZD SI ZZDR PKP zostało zakończone.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego