Aktualności

Co z badaniami okresowymi?

Publikujemy komunikat jaki otrzymaliśmy od Kolejowej Medycyny Pracy dotyczący dalszego funkcjonowania Kolejowej Medycyny Pracy.
Ogólnie KMP nadal nie wykonuje badań profilaktycznych (okresowych) z wyjątkiem badań kontrolnych dla pracowników powracających ze zwolnienia lekarskiego trwającego powyżej 30 dni.
Nadal czekamy na decyzję o przedłużeniu daty ważności badań okresowych dla pozostałych pracowników którym kończy się ich ważność.

Szanowny Panie Przewodniczący
Przesyłam w załączeniu aktualny Komunikat Dyrektora OKMP.

Komunikat Dyrektora Oddziału KMP z dnia 20 marca 2020 r. godz. 14.00
Szanowni Państwo, W nawiązaniu do Komunikatu Dyrektora Oddziału KMP z dnia 16.03.2020 r. z godz. 10.00, PKP S.A. Oddział Kolejowa Medycyna Pracy Dyrekcja uprzejmie informuje, że po przeprowadzeniu analizy dostępności świadczeń medycznych, od dnia 23 marca 2020 r., wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania badań kontrolnych w przypadkach niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą zostają uruchomione niżej wymienione lokalizacje:
1. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Warszawa, ul. Nowogrodzka 62 a
2. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Białystok, ul. Słonimska 15/1
3. Punkt Badań Profilaktycznych, Siedlce, ul. Kilińskiego 28
4. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Lublin, ul. Okopowa 5
5. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Kraków, ul. Olszańska 5
6. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Rzeszów, Plac Dworcowy 2
7. Punkt Badań Profilaktycznych, Tarnów, Plac Dworcowy 3
8. Punkt Badań Profilaktycznych, Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 56
9. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 7a
10. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Sopot, Dworcowa 3
11. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Wrocław, ul. Paczkowska 26
12. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Poznań, ul. Kolejowa 22
13. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Ostrów Wlkp., ul. Dworcowa 1
14. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Szczecin, ul. 3 Maja 25/27

Badania kontrolne będą przeprowadzane w ww. komórkach organizacyjnych wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu dnia i godziny przeprowadzenia badania.
W ww. komórkach organizacyjnych nadal obowiązuje przeprowadzanie pomiarów temperatury osób zgłaszających się na badania profilaktyczne. Wyżej wymieniony wykaz komórek organizacyjnych może ulec zmianie.

W odniesieniu do pozostałych komórek organizacyjnych Kolejowego Zakładu Medycyny Pracy i Centrum Naukowego Medycyny Kolejowej zawieszenie wykonywania zadań służby kolejowej medycyny pracy zostaje przedłużone do dnia 27 marca 2020 r. włącznie. Okres obowiązywania zawieszenia może ulec zmianie.
Aktualne informacje na temat bieżącego funkcjonowania komórek organizacyjnych KZMP i CNMK w poszczególnych miastach, mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej PKP S.A. oraz w Dyrekcji Oddziału KMP, w Wydziale ds. Organizacji Świadczeń Medycznych, Logistyki i Obsługi Klienta pod numerami telefonów: 22 474 43 82 lub 22 474 41 01 lub drogą elektroniczną kmp.dyrekcja@pkp.pl.

Grzegorz Bakera
główny specjalista
Oddział Kolejowa Medycyna Pracy Dyrekcja
Polskie Koleje Państwowe S.A.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego