Aktualności

Jakie wynagrodzenie za kwarantannę?

Uzyskaliśmy wyjaśnienie sprawy wypłaty wynagrodzenia dla pracowników (osób) które na mocy decyzji administracyjnej GIS poddane zostają kwarantannie. Zgodnie z informacją uzyskana od komórki Dialogu Społecznego IPR, wywnioskować możemy, że są trzy tryby postępowania;

1. Pracownik powracający z zagranicy zostaje skierowany przez służby sanitarno - epidemiologiczne do odbycia kwarantanny (od 16 marca obowiązkowej 14 dniowej). Każda osoba kierowana do odbycia kwarantanny otrzymuje w chwili przekroczenia granicy RP decyzję administracyjną GIS. Zgłasza ten fakt pracodawcy i na tej podstawie uzyskuje prawo do wynagrodzenia na mocy przepisów Art. 92, paragraf 1, ust 1 Kodeksu Pracy i według zasad opisanych w załączniku Nr 10 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PKP PLK S.A..

2. Drugi tryb postępowania to w razie kierowania do odbycia kwarantanny w wyniku zalecenia służb sanitarno - epidemiologicznych lecz nie związanych z sytuacją powrotu zza granicy (np. z powodu kontaktu z osobą chorą), pracownik może zwrócić się do właściwego terenowo do miejsca zamieszkania SANEPID-u z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej potwierdzającej fakt skierowania do odbycia kwarantanny. Dokument ten po zakończeniu kwarantanny należy przedłożyć pracodawcy. Po zgłoszeniu tego faktu pracodawcy podobnie jak w sytuacji powyżej, uzyskuje prawo do wynagrodzenia na mocy przepisów Art. 92, paragraf 1, ust 1 Kodeksu Pracy i według zasad opisanych w załączniku Nr 10 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PKP PLK S.A..

3. Pracownik w stosunku do którego wydano zalecenie odbycia kwarantanny w sytuacji opisanej w punkcie 2 może również zwrócić się do lekarza POZ o wystawienie L-4. Wtedy otrzymuje wynagrodzenie jak za chorobowe.

Bardzo ważnym jest uzyskanie odpowiedniego, do opisanych powyżej sytuacji, dokumentu a więc albo L-4 albo decyzji administracyjnej kierującej daną osobę do odbycia kwarantanny. Bez takich dokumentów mogą być problemy z uzyskaniem wynagrodzenia na mocy przepisów Art. 92, paragraf 1, ust 1 Kodeksu Pracy i według zasad opisanych w załączniku Nr 10 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PKP PLK S.A..
Ważnym również jest fakt, że komórki pracodawcy nie mają wpływu na działania i polecenia wydawane przez GIS oraz inne służb sanitarno - epidemiologiczne dlatego istotnym jest aby w zaistniałej sytuacji zadbać o odpowiednie dokumenty.
W razie spotkania się z odmową wystawienia druku L-4 w sytuacji pracownika któremu zalecano odbycie kwarantanny domowej, proponuję kierować sprawy do właściwych komórek SANEPID.
Po raz kolejny zwracamy uwagę na fakt, że urlop pracownika (zwłaszcza bieżący) nie jest od tego aby pokrywać dni nieobecności w pracy związane z zagrożeniem epidemicznym.
W załączniku jedna z wielu opinii prawnych jakie można znaleźć w tej sprawie.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego