Aktualności

Notatka z wideokonferencji 07.05.2020r.

W dniu 07.05.2020r. odbyła się wideokonferencja Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. z Ponadzakładowymi Organizacjami Związkowymi działającymi w PKP PLK-a. W trakcie „spotkania” omówione zostały tematy:

Bieżąca sytuacja w naszej spółce związana z pandemią. Pan Prezes omówił działania zaradcze i przedstawił plany związane ze stanem magazynowym oraz planowanym zakupem środków ochrony.

Poinformowano stronę związkową o procentowym oraz ilościowym spadku dochodów spółki z tytułu opłat za dostęp do linii. Wynika to z tego, że spółki przewozowe w tym zwłaszcza pasażerskie w znacznym stopniu ograniczyły ilość kursujących pociągów. Spółki przewozowe pasażerskie praktycznie z dnia na dzień straciły ok. 90 % przychodów. W wielu przypadkach obłożenie pociągów pasażerskich (frekwencja) spadło do 4 %.

Pan Prezes potwierdził, iż pomimo dość znacznego spadku przychodów za dostęp do linii oraz zwolnienia przewoźników z opłat rezerwacyjnych spółka posiada środki na wynagrodzenia i będą one wypłacane w 100%. Zapewnił również, iż Zarząd spółki, na dzień dzisiejszy, nie rozważał i nie rozważa podjęcia w najbliższym czasie działań zmierzających do obniżenia wynagrodzenia czy też mówiąc wprost - oszczędzania na pracownikach.

Potwierdził również, iż wszystkie gratyfikacje wynikające z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PKP PLK S.A.(odprawa emerytalna, nagrody jubileuszowe, itd.) będą wypłacane zgodnie z zapisami ZUZP. Pamiętać należy, iż każde działanie pracodawcy, ingerujące w ZUZP, wymaga uzgodnienia tego z organizacjami związkowymi, będącymi sygnatariuszami układu.

Otrzymaliśmy również potwierdzenie, że środki na fundusz socjalny, zostaną przekazane zgodnie z ustawą w maksymalnie możliwej do wypłaty kwocie .

Pan Prezes poinformował, że jedynymi podjętymi działaniem oszczędnościowymi, były decyzje o wstrzymaniu uruchamiania premii uznaniowej, ograniczenia do niezbędnego minimum zakupów sprzętu, telefonów, samochodów itp.

Kolejnym tematem był Protokół Dodatkowy Nr 15 do ZUZP. W najbliższym czasie zostaną podjęte działania zmierzające do zakończenia negocjacji i podpisania tego protokołu. Omawialiśmy go już parokrotnie. Są w nim zapisy, które zwiększą gratyfikację z okazji „Święta Kolejarza” oraz unormują wypłatę dodatku za pracę w dniu „Święta Kolejarza” jako pracę w niedzielę i święta.

Były to główne tematy omówione podczas wiedeokonferencji.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego