Aktualności

Wideokonferencja z Prezesem PKP PLK S.A.

W dniu 26.10.2020 roku odbyła się wideokonferencja Prezesa Zarządu PKP PLK S.A i Związków Zawodowych działających w spólłce PKP PLK S.A. .

Podczas Wideokonferencji Prezes Merchel przedstawił aktualną sytuację związaną z rozwojem epidemii. Na dzień dzisiejszy w całej spółce przebywa w różnych formach izolacji, w tym w kwarantannie, 639 pracowników (stan na godz.12:00 dn.26.10.2020) z czego u 230 pracowników testy potwierdziły zarażenie koronawirusem.
Niestety sytuacja nadal się zmienia i to na niekorzyść.
Zdecydowana większość zakażeń nastąpiła w wyniku kontaktów zewnętrznych.

Prezes Zarządu odniósł się do kierowanych do spółki ze strony Związków Zawodowych pytań związanych z Uchwałą 621 Zarządu PKP PLK S.A. a właściwie załącznika do tej uchwały który zawiera wykaz potencjalnych lokalizacji LCS -ów. Materiał ten został stworzony już w 2017 roku i stanowi jedynie koncepcję opracowaną na bazie ówczesnych doświadczeń z tworzenia LCS-ów. Materiał ten jest w dalszym ciągu możliwy do skorygowania i wprowadzenia zmian w zależności od rozwoju sytuacji. Na przykład będzie korygowany o projekty budowy nowych lub odtworzenia linii kolejowych w ramach projektu "Kolej Plus". Generalnie jest to materiał który będzie ewentualnie realizowany za 5 do nawet 10-u lat.
Spółka jest również otwarta na merytoryczne propozycje kierowane w sprawie tego materiału od strony społecznej.
W związku z tym bardzo proszę o przyjrzenie się przesłanemu Wam materiałowi, zasięgnięcie opinii kompetentnych ludzi z terenu waszych zakładów pracy i przesłanie do biura SI waszych propozycji rozmieszczenia LCS-ów, ich zasięgu, stacji i linii kolejowych które powinny być do danego centrum włączone a które nie itp., z uwzględnieniem wszelkich spraw związanych z ich ewentualnym funkcjonowaniem w tym np. ilością stanowisk-odcinków ZPR na danym LCS. Jeśli jest możliwość przedstawienia naszych propozycji w tym temacie to należy ją wykorzystać.

W sprawie święta kolejarza poruszono temat przyznanych odznaczeń resortowych i państwowych oraz możliwości ich wręczenia pracownikom. Sposób i czas jest niestety niezależny od nas i zależeć będzie od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Na dzień dzisiejszy w związku z ograniczeniami spółka musiała zrezygnować z organizacji obchodów Święta Kolejarza w formie oficjalnej uroczystości czy akademii.
Jeśli chodzi o wypłatę gratyfikacji to Prezes potwierdził, że decyzją Zarządu Spółki zamierza zwiększyć wysokość gratyfikacji lecz nie jest nadal w stanie potwierdzić wysokości kwoty zwiększającej tą wypłatę. Kwota wynikająca z zapisów ZUZP na dzień dzisiejszy to około 290 złotych brutto. Tak więc kolejarz" w tym roku wyniesie 290 + ??.

Nie ma żadnego zagrożenia bieżących wypłat jak też żadnych planów wstrzymywania jakichkolwiek świadczeń wynikających z ZUZP.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego