Aktualności

Jakie podwyżki w PKP PLK S.A.???

Przekazujemy aktualne informacje dotyczące wzrostu wynagrodzeń dla pracowników PKP PLK S.A. w roku 2021.
W dniu dzisiejszym tj. 19.05.2021r. wszystkie związki zawodowe działające w PKP PLK S.A. w tym trzy Centrale związkowe, sygnatariusze wystąpienia do pracodawcy w sprawie wzrostu wynagrodzeń, to jest SI ZZDR PKP, FZZK Rada Branżowa PKP PLK S.A. oraz FZZPAiT PKP, spotkały się w formule wideokonferencji z Prezesem PKP PLK S.A. Panem Ireneuszem Merchelem.
PRACODAWCA ZAPROPONOWAŁ wzrost wynagrodzeń w dwóch transzach.
1. Pierwsza transza 150 złotych średnio/zatrudnionego do wynagrodzenia zasadniczego od dnia 01.06.2021r.
2. Druga transza 150 zł to średnio/zatrudnionego do wynagrodzenia zasadniczego od dnia 01.09.2021r.

Prezes wspomniał też o możliwości uruchomienia jednorazowej premii z okazji 20-lecia spółki, w wysokości zależnej od sytuacji finansowej spółki.

Centrale związkowe biorące udział w spotkaniu odrzuciły propozycje pracodawcy i podtrzymały swoje postulaty wyrażone we wcześniejszym wystąpieniu, to znaczy wzrostu wynagrodzeń w wysokości minimum 300 złotych w wynagrodzeniu zasadniczym, począwszy od dnia 01 czerwca 2021 roku, średnio/jednego pracownika zatrudnionego w spółce na dzień wdrożenia wzrostu wynagrodzeń.

Po dyskusji Prezes spółki przychylił się do propozycji central związkowych i zaproponował aby kolejne spotkanie odbyło się w trybie stacjonarnym w dniu 27 maja 2021 roku.
Ustalono, że ostateczna decyzja, co do kwoty i terminu wdrożenia wzrostu wynagrodzeń, zapadnie na kolejnym spotkaniu w dniu 27.05.2021r. na którym pracodawca ma przedstawić propozycję treści porozumienia.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego