Archiwum

Czy musi dojść do strajku ?

W dniu 03. 09. 2008 r. odbyło się zapowiadane wcześniej posiedzenie Krajowego Komitetu Protestacyjno Strajkowego Kolejarzy. Podczas posiedzenia KKPSK omówił szczegółowo aktualny stan realizacji „Porozumienia” podpisanego ze stroną Rządową dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie uprawnień emerytalnych kolejarzy. W związku z zupełnym brakiem woli ze strony rządowej do prowadzenia dialogu społecznego, arogancką postawą MP i PS, oraz brakiem reakcji na podejmowane przez KKPSK próby prowadzenia merytorycznych rozmów w tak ważnej dla środowisk kolejarskich sprawie jaką są uprawnienia emerytalne, KKPSK postanowił począwszy od dnia 03. 09. 2008 roku odwiesić akcję protestacyjno strajkową na obszarze całego kraju.
Jednocześnie KKPSK informuje, że przyjął wstępny harmonogram strajku który wraz ze stosowną uchwałą przekazujemy do Państwa wiadomości.
O krokach podjętych przez KKPSK poinformowany został pisemnie Pan Donald Tusk premier Rządu RP ( wystąpienie do premiera w załączeniu do komunikatu prasowego).
O dokładnym terminie rozpoczęcia działań strajkowych oraz ich zasięgu KKPSK powiadomi opinię publiczną w odrębnym komunikacie prasowym ze stosownym wyprzedzeniem.

Jerzy Oleszak
Rzecznik Prasowy KKPSK
 
 

« powrót drukuj powiadom znajomego