Archiwum

Spotkanie pracodawcy z przedstawicielami związków zawodowych.

Dnia 05.05.2009 r. w siedzibie PKP PLK S.A w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z przedstawicielami pracodawcy.
Ze strony pracodawcy na spotkanie przybyli: Prezes Zarządu Spółki PKP PLK S.A. Pan Zbigniew Szafrański, Dyrektor Generalny Centrali Spółki PKP PLK S.A. Pan Janusz Czarnocki, członek Zarządu Spółki PKP PLK S.A Pan Zbigniew Zarychta.

Prezes przedstawił trudną sytuację ekonomiczno-finansową w spółce wynikającą ze spadku wpływów od przewoźników.
Dyrektor Generalny przedstawił sytuację zatrudnieniowo płacową. Poinformował o wielkości naturalnych odejść pracowników w roku 2009 i braku konieczności innych zwolnień a także o bazie naliczenia funduszu wynagrodzeń, która została pomniejszona w tym roku o połowę kosztów jakie wypłacił dany IZ za godziny nadliczbowe w roku ubiegłym (dyrektorzy IZ otrzymali polecenie likwidowania godzin nadliczbowych).

W związku z trudną sytuacją Prezes poinformował stronę związkową o braku środków na podwyżki wynagrodzeń w roku bieżącym a także uprzedził, że może się nie wywiązać z przekazania całych 75% środków na ZFŚS, gdyż w pierwszej kolejności będzie zabezpieczał środki na wynagrodzenia dla pracowników.
Strona pracodawcy podtrzymała stanowisko rozpoczęcia pracy nad nowym ZUZP dla pracowników PKP PLK S.A. W powyższej sytuacji strona związkowa przedstawiła pracodawcy wspólne stanowisko w sprawie utrzymania zapisów obowiązującego ZUZP.

Ponieważ pracodawca w dalszym ciągu dąży do zmian w ZUZP, szczególnie w systemie wynagradzania, strona związkowa zwróciła się o przesłanie związkom zawodowym propozycji zmian na piśmie. Pracodawca zobowiązał się przesłać propozycje zmian do 20.05.2009 i oczekuje, że związki zawodowe przedstawią stanowisko do 01.06.2009 r. Następne spotkanie w tym temacie odbędzie się 09.06.2009 r.
Na spotkanie to pracodawca na żądanie strony związkowej ma również przedstawić propozycję wzrostu wynagrodzeń pracowników wynagradzanych wg ZUZP.

Przygotowała Halina Rybińska
 

« powrót drukuj powiadom znajomego