Archiwum

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej ZZDR PKP

W dniu 7 maja 2009 roku w siedzibie Związku w Warszawie odbyło się IV-te posiedzenie Prezydium Rady Krajowej Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.

Obrady prowadził kol. A. Motyka, który na wstępie powitał członków Prezydium i rozpoczął posiedzenie.
Przedstawienie porządku IV-go posiedzenia i jego przyjęcie - ze zgłoszonymi uwagami – stanowiło kolejny punkt programu. Następnie odczytany został protokół z III-go posiedzenia Prezydium RK ZZDR PKP, który po zaakceptowaniu przez zebranych został przyjęty.

W dalszej części kol. G. Janczyło przedstawił kilka ofert ośrodków wypoczynkowych, dysponujących wolnymi terminami, gdzie można byłoby zwołać II nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej ZZDR PKP. Po dyskusji zebrani uchwalili, że kolejne posiedzenie Rady Krajowej ZZDR PKP odbędzie się w Ustroniu Jaszowcu w terminie 25–28 maja br.
Kol. A. Motyka odczytał projekt programu II nadzwyczajnego posiedzenia RK ZZDR PKP, który został wstępnie przyjęty.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie relacji z pikiety zorganizowanej w dniu 29 kwietnia 2009 roku przez Konfederację Kolejowych Związków Zawodowych wraz z innymi związkami.Kol. A. Motyka omówił przebieg pikiety i wskazał, iż miała ona na celu zwrócenie uwagi na trudności z jakimi borykają się Spółki Grupy PKP S.A.. Oficjalne podziękowanie za udział w pikiecie ukazało się na stronie internetowej ZZDR PKP.
W ramach spraw organizacyjnych, podjęte zostały decyzje o oddelegowaniu członków związku do pracy w biurze Rady Krajowej ZZDR PKP.

Omówiono także kwestie związane z potrzebą remontu i adaptacji pomieszczenia, po Sektorze CARGO.
Następnie, zaproszony został na obrady kol. A. Misztal, który szeroko omówił propozycje szkoleń organizowanych w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i możliwości wzięcia udziału w nich członków ZZDR PKP.

Rozpatrzenie pism wpływających oraz wniosków i podjęcie Uchwał stanowiły ostatni punkt posiedzenia.
Kol. A. Motyka dziękując zebranym za przybycie zakończył obrady IV-tego Prezydium ZZDR PKP.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego