Archiwum

Informacja z posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds Kolejnictwa.

W dniu 13.05.2009 roku w siedzibie PKP S.A odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa.
Posiedzeniu przewodniczył Pan Juliusz Engelhardt – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, odpowiedzialny w tym resorcie za sprawy kolejnictwa.
Program posiedzenia Zespołu zawierał w sobie głównie sprawę katastrofalnej sytuacji spółki Cargo i omówienie działań związanych z jej naprawą.
Przewodniczący ZZDR PKP Kol. Aleksander Motyka zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku posiedzenia zespołu o informacje o sytuacji spółki PKP PLK S.A.

Aktualną sytuację spółki Cargo omówił Prezes Zarządu PKP Cargo Pan Wojciech Balczun.Prezes Balczun w swoim wystąpieniu poinformował, że PKP Cargo wszczęła procedury przeprowadzenia zwolnień grupowych. Już następnego dnia niektóre zakładowe organizacje związkowe otrzymały do konsultacji i uzgodnień treść porozumienia na podstawie którego ma zostać przeprowadzona redukcja zatrudnienia w tej spółce. w b.r. odeszło lub zostało zwolnionych już 1800 pracowników a docelowo ma jeszcze zostać zwolnionych ponad 5000 ludzi. Spółka PKP Cargo opracowała też tzw. program dobrowolnych odejść z zastosowaniem zachęty finansowej dla zwalniających się z własnej woli pracowników.

Przewodniczący KKZZ Kol. L. Miętek zwracając się do przedstawicieli strony Rządowej usiłował uzyskać informację na temat spełnienia postulatów złożonych w formie petycji do premiera Rządu RP podczas ostatniej pikiety pod ministerstwem Infrastruktury. Z racji tego, że spełnienie większości tych postulatów leży w gestii Ministerstwa Finansów, wszyscy zebrani na posiedzeniu zaciekawieniem oczekiwali na wypowiedź przedstawiciela tegoż resortu. Niestety wypowiedź przedstawiciela reprezentującego Ministerstwo Finansów była krótsza niż moja informacja z przebiegu posiedzenia zespołu, po czym ów przedstawiciel bez słowa wyjaśnienia najzwyczajniej w świecie wstał i opuścił spotkanie.
W związku z takim obrotem sprawy Związki Zawodowe złożyły wniosek o przerwanie posiedzenia zespołu. Zespół wznowi obrady najpóźniej do 10 czerwca b.r.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego