RSS

Aktualności

WITAMY na Naszej stronie :)


 

Uwaga do projektu Rozporządzenia

2019-10-19 14:21
Przekazujemy treść pisma Rady Krajowej ZZDR PKP w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.
 

XXXVI Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę

2019-10-19 14:11
W załączeniu zaproszenie i program pielgrzymki.
 

Z prac Kapituły Odznaczeń

2019-10-19 13:56
Informacja z posiedzenia Kapituły Odznaczenia "Zasłużony dla ZZDR PKP"
 

Kiedy powołanie Dyrektora w IZ Nowy Sącz?

2019-10-19 13:48
Wspólna interwencja central związkowych ws. długotrwałego vacatu na stanowisku Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu.
 

Odpowiedź ws. wdrożenia EDR

2019-10-19 13:41
Zamieszczamy odpowiedź jaką otrzymaliśmy w związku z naszym wystąpieniem dotyczącym wdrożenia elektronicznego dziennika ruchu.
 

RODO a rozkazy pisemne

2019-10-04 08:00
Nasze pismo interwencyjne w/s postępowania niektórych maszynistów.
 

Wdrożenie EDR coraz bliżej

2019-10-02 08:24
Zamieszczamy treść odpowiedzi jaką otrzymaliśmy w związku z wystąpieniem dotyczącym zapytania o postęp prac i tryb wdrożenia do użytku Elektronicznego Dziennika Ruchu oraz ponowne wystąpienie do Spółki ws. wdrożenia EDR
Jednocześnie prosimy o przesyłanie wszelkich uwag i propozycji poprawienia funkcjonalności tej aplikacji przez Dyżurnych, którzy już go testują na swoich posterunkach. Wszelkie uwagi będą przekazywane do spółki oraz do naszych kolegów którzy uczestniczą pracach zespołu przygotowującego EDR.
 

Honorowi Krwiodawcy

2019-09-30 10:09
Publikujemy treść pisma skierowanego do pracodawcy w sprawie ujednolicenia zasad rozliczania czasu pracy dla Honorowych Dawców Krwi.
 

Poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.

2019-09-23 06:37
Publikujemy pismo stanowiące odpowiedź na nasze wystąpienie do Ministerstwa Infrastruktury.
 

Konkurs - Najaktywniejszy Społeczny Inspektor pracy

2019-09-23 06:34
Informujemy, że nasz Kolega Bronisław Szczeciński z MKR Katowice zajął pierwsze miejsce w konkursie na najaktywniejszego społecznego inspektora pracy.
 

Kolejny etap projektu „Learning FAST and GREEN”

2019-08-29 20:40
Relacja z warsztatów, które odbyły się w dniach 26 - 27 czerwca w Wilnie z udziałem organizacji związkowych: Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti z Włoch, Coalición Sindical Independiente de Trabajadores de Madrid - CSIT Unión Profesional z Hiszpanii, Lithuanian Trade Union Confederation (Lietuvos Profesinių Sąjungų Konfederacija) z Litwy, Zwiazek Zawodowy Dyżurnych Ruchu Polskich Kolei Państwowych z Polski, Federation of Transport Workers Podkrepa z Bułgarii, Riga Business Association z Łotwy, The Municipality Gjorce Petrov z Macedonii.
 

Porozumienie ws. wzrostu wynagrodzeń w PKP CARGO SERVICE

2019-07-17 08:55
Publikujemy treść porozumienia podpisanego w Spółce PKP CARGO SERVICE
 

ZWROTNICZY ZNÓW PRACOWNIKIEM KOLEJOWYM!!!

2019-06-30 18:16
Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu otrzymał z Ministerstwa Infrastruktury informację o końcowym etapie procesu przywrócenia stanowisku zwrotniczego ustawowego statusu PRACOWNIKA KOLEJOWEGO.
Tym samym uznać można, że wieloletnie starania naszego Związku zakończyły się sukcesem i formalnie nasze koleżanki i koledzy zatrudnieni na tych stanowiskach będą Kolejarzami choć dla nas zawsze nimi byli mimo bzdurnych zapisów dotychczasowej Ustawy.
Dzięki temu między innymi ich ścieżka kariery zawodowej w Spółkach kolejowych znacznie się skróci.
W załączeniu pismo otrzymane przez nas z Ministerstwa Infrastruktury, w którego treści znajdujemy podziękowania dla naszego Związku, co jest pokłosiem naszej niezłomnej postawy w tej sprawie i kilkuletniego upominania się o tych pracowników w zasadzie na każdym spotkaniu na szczeblu ministerialnym.Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu otrzymał z Ministerstwa Infrastruktury informację o końcowym etapie procesu przywrócenia stanowisku zwrotniczego ustawowego statusu PRACOWNIKA KOLEJOWEGO.
Tym samym uznać można, że wieloletnie starania naszego Związku zakończyły się sukcesem i formalnie nasze koleżanki i koledzy zatrudnieni na tych stanowiskach będą Kolejarzami choć dla nas zawsze nimi byli mimo bzdurnych zapisów dotychczasowej Ustawy.
Dzięki temu między innymi ich ścieżka kariery zawodowej w Spółkach kolejowych znacznie się skróci.
W załączeniu pismo otrzymane przez nas z Ministerstwa Infrastruktury, w którego treści znajdujemy podziękowania dla naszego Związku. Jest to pokłosiem naszej kilkuletniej niezłomnej postawy w tej sprawie, kilkunastu pism jakie w tej sprawie wystosowaliśmy i poruszania tego tematu w zasadzie na każdym spotkaniu na szczeblu ministerialnym w których uczestniczyliśmy.
ZZDR PKP przekaże oficjalne podziękowania Ministerstwu natychmiast po opublikowaniu tej noweli Rozporządzenia.
 

Porozumienie ws. wzrostu wynagrodzeń w PKP CARGO S.A.

2019-06-30 18:07
Treść porozumienia zawartego w PKP CARGO S.A. ws. tegorocznego wzrostu wynagrodzeń.
 

Podwyżki dla ukaranych

2019-06-30 18:00
Zamieszczamy treść naszego pisma do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. ws. problemu podwyżek dla pracowników pozostających w skutkach kar porządkowych.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego