RSS

Aktualności

WITAMY na Naszej stronie :)
 

Zespół Trójstronny ds. Kolejnictwa

2019-02-26 11:47
Informacja z posiedzenia plenarnego Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa.
 

Co z pracownikami odsuniętymi od czynności?

2019-02-26 10:02
W związku z naszą interwencją ws. statusu pracowników odsuniętych od czynności po negatywnym orzeczeniu lekarskim w ramach badań okresowych lub kontrolnych i oczekujących w trybie odwoławczym od tego orzeczenia - Minister Infrastruktury wystosował do Związku Pracodawców Kolejowych pismo wnioskujące o uregulowanie tej kwestii.
 

Ministerstwo Infrastruktury ws. wzrostu płac w PKP PLK S.A.

2019-02-26 09:57
Publikujemy pismo jakie Ministerstwo Infrastruktury przesłało do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. w wyniku naszej interwencji ws. tegorocznego wzrostu wynagrodzeń w Spółce.
 

Z prac Sektora Infrastruktury ZZDR PKP

2019-02-26 09:49
Informacja z posiedzenia Prezydium Zarządu SI ZZDR PKP,
 

Kto spoczywa w Żukowie?

2019-02-17 18:49
Zamieszczamy treść prośby otrzymanej z Fundacji Grupy PKP - prosimy o wszelkie informacje na temat Kolejarzy pochowanych na cmentarzu w Żukowie.
 

Premia kwartalna i roczna w PKP CARGO S.A.

2019-02-17 18:40
Informacja ze spotkania z Zarządem PKP CARGO S.A.
 

RAZEM w sprawie podwyżek

2019-01-31 20:22
Szanowne Koleżanki i Koledzy - Pracownicy Spółki PKP PLK S.A. - tylko nasze wspólne działania - niezależne od przynależności związkowej mogą doprowadzić do wywalczenia podwyżek na godnym poziomie - realnie uwzględniającym obecną sytuację ekonomiczną Kolejarskich Rodzin.
Zamieszczamy materiał i informację co jako Związek zrobiliśmy do tej pory i zachęcamy inne Organizacje Związkowe do włączenia się do tych działań a Pracowników niezrzeszonych do wsparcia nas w tych działaniach.
 

XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów ZZDR PKP

2019-01-29 19:32
W dniach 21 – 25 stycznia 2019 roku w Nowym Dworze Mazowieckim odbywał się XXVIII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.
 

Pracownicze Plany Kapitałowe

2019-01-27 13:08
Publikujemy materiał dotyczący Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
Prezentacja została przygotowana przez specjalistę z centrali OPZZ kol. Bogdana Grzybowskiego - Dyrektora wydziału polityki społecznej Centrali OPZZ, który bierze udział w pracach Rady Dialogu Społecznego oraz czynnie uczestniczył min. w opracowywaniu treści Ustawy dotyczącej PPK. Zgodnie z Ustawą, PPK w przypadku naszej firmy zaczną działać w połowie roku.
Zachęcamy do szczegółowej lektury tego materiału bo warto wiedzieć jakie pracownik ma prawa związane z PPK, co może zyskać, jak będą zabezpieczone jego pieniądze zgromadzone w ramach PPK, ile będzie wpłacał pracownik, ile rzad, ile pracodawca, oraz szereg innych istotnych informacji dotyczących ww. Programu.
 

Jakie podwyżki w 2019 roku?

2019-01-21 07:22
Informacja z posiedzenia Zarządu SI ZZDR PKP.
Prosimy o ich rozpowszechnienie wśród załogi a zwłaszcza wśród członków naszego związku zatrudnionych w PKP PLK S.A.
 

Udana interwencja

2019-01-10 17:06
Informujemy,że dzięki naszej interwencji (treść w poprzedniej publikacji) pracodawca dokonał ponownego przeliczenia wynagrodzeń za miesiąc listopad 2018 roku i polecił wszystkim pracownikom u których wystąpiły godziny nadliczbowe wynikające ze zmienionej normy godzin z tytułu święta narodowego i wolnego dnia 12 listopada, a którzy jednocześnie przebywali na L-4, wypłacić w formie wyrównania należność za wypracowane godziny nadliczbowe.
Wyrównanie zostało wypłacone z bieżącą wypłatą za miesiąc grudzień 2018.
 

Problemy z 12 listopada

2018-12-20 10:38
W związku z problemami związanymi z rozliczeniem wynagrodzeń w odniesieniu do dodatkowego dnia wolnego jaki został wprowadzony w dniu 12 listopada -wystąpiliśmy z interwencją w tej sprawie do Spółki PKP PLK S.A.
 

Paragraf 53 Ir-1

2018-12-20 10:31
Zwróciliśmy się do Biura Eksploatacji Centrali PKP PLK o wykładnię ws. różnych interpretacji zapisów instrukcji Ir-1 - Par.53 ust.5 pkt 2
 

Stawki dla szkolących

2018-12-20 10:27
Nasza interwencja ws. obniżenia stawek dla osób przygotowujących innych pracowników do egzaminu kwalifikacyjnemu.
 

Wybory w Sektorze Towarowym ZZDR PKP

2018-12-15 08:36
Informacja z wyborów w Sektorze Infrastruktury ZZDR PKP
 

« powrót drukuj powiadom znajomego