RSS

Aktualności

WITAMY na Naszej stronie :)


 

Szkolenia „Sprawozdawczość i rozliczenia organizacji związkowej”

2019-04-09 19:00
Informacja ze szkoleń zorganizowanych przez ZZDR PKP.
 

Batalii o zwrotniczego ciąg dalszy

2019-04-09 18:28
Publikujemy treść pisma do Marszałka Sejmu RP Pana Marka Kuchcińskiego ws. przyspieszenia procedowania zmian do Ustawy o transporcie kolejowym i dopisanie ponownie stanowiska zwrotniczego.

Prosimy zadbać o przekaz informacji ponieważ jako ZZDR PKP walczymy o to od samego początku czyli od 2014 roku.
Nasi koledzy ze związku zwanego w ostatnim czasie "niesolidarnym" podczas ostatniego spotkania w spółce stwierdzili, że jako największa w PLK organizacja mają uzgodnione, że lada chwila zmiana do ustawy rozwiąże problem zwrotniczych i wrócą do Ustawy i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

Tak więc po raz kolejny starania innych będą usiłowali przypisać wyłącznie sobie. Tymczasem jeśli macie chwilę wolnego czasu proponuje zajrzeć na strony Sejmu RP i sprawdzić kiedy, przez kogo i w jakim trybie będą procedowane kolejne zmiany aktów prawnych.

Nie ma tam żadnej jak na dzień dzisiejszy informacji na temat opisanej przez nas w piśmie Ustawy.
Tak więc jest to kolejna wydmuszka naszych szacownych kolegów z "rządowego" związku. Natomiast jeśli ktoś zada sobie trud prześledzenie choćby naszej strony internetowej i zakładki archiwa łatwo może dotrzeć do chronologicznego kalendarium działań ZZDR PKP w tej sprawie.
Co ciekawe nawet na ostatnim posiedzeniu plenarnym Zespołu trójstronnego ds. kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury przedstawiciel "prorządowego" związku nie wspomniał nic na ten temat.

Podobnie się ma sprawa prowadzonego przez nich dialogu (sporu zbiorowego) i zawartych w wystąpieniu do pracodawcy żądań.
Jednym z nich jest min. żądanie montażu na posterunkach i stanowiskach pracy klimatyzacji.
Otóż koledzy zapomnieli, że w tzw ,,przyrodzie nic nie ginie" a sprawa montażu na nastawniach i posterunkach pracy klimatyzacji została uzgodniona na wniosek i staraniami Sektora Infrastruktury ZZDR PKP z pracodawca już w 2012 roku.
Pisanie więc jako postulatu czegoś co tak naprawdę realizuje się na bieżąco, dzięki staraniom innych, systematycznie od niemal 8 lat (co sami możecie naocznie na swoich zakładach stwierdzić) jest po prostu propagandowym oszustwem.

Możecie się też spotkać z próbami ,,ojcowania" zmianie dotyczącej rozliczania tzw. ,,Wn" i ,,Ws".
Po raz kolejny podkreślamy, że w tym temacie nikt nam nie pomógł i nikt się w rozwiązanie problemu nie angażował.
Teraz już się słyszy w kuluarach i z wieści płynących z niektórych IZ jak to nam się nasi kochani "niesolidarni" koledzy napomagali ZZDR PKP w rozwiązaniu tego problemu.
W związku z powyższym prosimy zwracać szczególna uwagę na temat bieżącego informowania członków związku.
Jest to istotne aby pracowników nie oszukiwano i nie mamiono propagandą rodem z głębokiego PRL-u.
 

Porozumienie w Przewozach Regionalnych

2019-04-08 11:29
W załączeniu treść porozumienia ws. wzrostu wynagrodzeń zawartego w Przewozach Regionalnych.
 

Porozumienie w PKP CARGO

2019-04-08 11:22
Informacja ze spotkania Zarządu Spółki Cargo S.A ze stroną społeczną.
 

Skreślenie to skreślenie

2019-04-08 11:08
Zamieszczamy odpowiedź uzyskaną z Biura Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej Centrali Spółki PKP PLK S.A. w sprawie rodzaju skreśleń jakie mają być stosowane w rozkazach pisemnych
Publikacja na stronie http://www.zzdrpkp.org.pl/1157,wezykiem--prosta--czy-krzyzykiem--.html
Nie wszystkich Zakładów ten problem zapewne dotyczy, ale są (niestety) takie, gdzie wybitnie uzdolnione jednostki potrafią czepić się nawet takiego drobiazgu.
 

Czy dojdzie do strajku 26 maja 2019 roku?

2019-04-03 15:37
Zamieszczamy informacje z posiedzenia Prezydium Rady Krajowej ZZDR PKP.
Jednym z elementów obrad były sprawy związane z negocjacjami nad podwyżką wynagrodzeń w Spółce PKP PLK S.A.
 

Rozmowy o podwyżkach wynagrodzeń

2019-03-29 11:40
Publikujemy informację - pismo skierowane do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. w związku z podwyżkami wynagrodzeń w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 

Nasze stanowisko ws. projektu Rozporządzenia

2019-03-29 11:25
Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP przekazał Ministerstwu Infrastruktury opinię do projektu zmian ,,Rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji".
Jej treść w załączeniu.
 

Szkolenia z prawa pracy

2019-03-29 11:00
W dniach 21 i 22 marca 2019 roku odbyły się szkolenia z zakresu obecnie obowiązującego prawa pracy, ustawy o związkach zawodowych oraz pracowniczych planów kapitałowych.
W zajęciach udział wzięło ponad 35 osób, w tym Przewodniczący KR i MKR wchodzących w skład Sektora Infrastruktury ZZDR PKP, członkowie Zarządu SI ZZDR PKP oraz członkowie Sektorowej Komisji Rewizyjnej SI ZZDR PKP.
Dzięki wiedzy przekazanej przez prowadzącego szkolenie Dr. Janusza Żołyńskiego funkcyjni członkowie naszego związku poszerzyli swoją wiedzę o bieżące informacje z w/w zakresu.
 

Wężykiem - prostą - czy krzyżykiem ???

2019-03-22 08:04
Nasze wystąpienie do Biura Eksploatacji Centrali PKP PLK ws. kuriozalnych naszym zdaniem uwag jakie czynią organa kontrolne dyżurnym ruchu odnośnie rodzaju linii jakie mają być stosowane przy wydawaniu rozkazów pisemnych.
Idąc tokiem myślenia niektórych kontrolujących należałoby również sprawdzić grubość tej linii we wzorze z instrukcji Ir-1.
 

Wspólne działania ws. podwyżek

2019-03-14 17:14
Zamieszczamy wspólne żądania wysunięte przez centrale związkowe działające w Spółce PKP PLK S.A. dotyczące tegorocznego wzrostu wynagrodzeń.
Informujemy jednocześnie, że ze propozycji wspólnego działania w tej kwestii nie skorzystała Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ Solidarność, której dedykujemy słowa naszego Wielkiego Rodaka Jana Pawła II - "Kolejarze nie dajcie się podzielić, bądźcie zjednoczeni"
 

Informacja z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

2019-02-28 09:20
Oświadczenie Kierownictwa OPZZ dotyczące rozmowy pomiędzy przedstawicielami rządu i kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości z NSZZ „Solidarność”.
 

Zespół Trójstronny ds. Kolejnictwa

2019-02-26 11:47
Informacja z posiedzenia plenarnego Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa.
 

Co z pracownikami odsuniętymi od czynności?

2019-02-26 10:02
W związku z naszą interwencją ws. statusu pracowników odsuniętych od czynności po negatywnym orzeczeniu lekarskim w ramach badań okresowych lub kontrolnych i oczekujących w trybie odwoławczym od tego orzeczenia - Minister Infrastruktury wystosował do Związku Pracodawców Kolejowych pismo wnioskujące o uregulowanie tej kwestii.
 

Ministerstwo Infrastruktury ws. wzrostu płac w PKP PLK S.A.

2019-02-26 09:57
Publikujemy pismo jakie Ministerstwo Infrastruktury przesłało do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. w wyniku naszej interwencji ws. tegorocznego wzrostu wynagrodzeń w Spółce.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego