RSS

Aktualności

WITAMY na Naszej stronie :)


 

Wężykiem - prostą - czy krzyżykiem ???

2019-03-22 08:04
Nasze wystąpienie do Biura Eksploatacji Centrali PKP PLK ws. kuriozalnych naszym zdaniem uwag jakie czynią organa kontrolne dyżurnym ruchu odnośnie rodzaju linii jakie mają być stosowane przy wydawaniu rozkazów pisemnych.
Idąc tokiem myślenia niektórych kontrolujących należałoby również sprawdzić grubość tej linii we wzorze z instrukcji Ir-1.
 

Wspólne działania ws. podwyżek

2019-03-14 17:14
Zamieszczamy wspólne żądania wysunięte przez centrale związkowe działające w Spółce PKP PLK S.A. dotyczące tegorocznego wzrostu wynagrodzeń.
Informujemy jednocześnie, że ze propozycji wspólnego działania w tej kwestii nie skorzystała Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ Solidarność, której dedykujemy słowa naszego Wielkiego Rodaka Jana Pawła II - "Kolejarze nie dajcie się podzielić, bądźcie zjednoczeni"
 

Informacja z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

2019-02-28 09:20
Oświadczenie Kierownictwa OPZZ dotyczące rozmowy pomiędzy przedstawicielami rządu i kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości z NSZZ „Solidarność”.
 

Zespół Trójstronny ds. Kolejnictwa

2019-02-26 11:47
Informacja z posiedzenia plenarnego Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa.
 

Co z pracownikami odsuniętymi od czynności?

2019-02-26 10:02
W związku z naszą interwencją ws. statusu pracowników odsuniętych od czynności po negatywnym orzeczeniu lekarskim w ramach badań okresowych lub kontrolnych i oczekujących w trybie odwoławczym od tego orzeczenia - Minister Infrastruktury wystosował do Związku Pracodawców Kolejowych pismo wnioskujące o uregulowanie tej kwestii.
 

Ministerstwo Infrastruktury ws. wzrostu płac w PKP PLK S.A.

2019-02-26 09:57
Publikujemy pismo jakie Ministerstwo Infrastruktury przesłało do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. w wyniku naszej interwencji ws. tegorocznego wzrostu wynagrodzeń w Spółce.
 

Z prac Sektora Infrastruktury ZZDR PKP

2019-02-26 09:49
Informacja z posiedzenia Prezydium Zarządu SI ZZDR PKP,
 

Kto spoczywa w Żukowie?

2019-02-17 18:49
Zamieszczamy treść prośby otrzymanej z Fundacji Grupy PKP - prosimy o wszelkie informacje na temat Kolejarzy pochowanych na cmentarzu w Żukowie.
 

Premia kwartalna i roczna w PKP CARGO S.A.

2019-02-17 18:40
Informacja ze spotkania z Zarządem PKP CARGO S.A.
 

RAZEM w sprawie podwyżek

2019-01-31 20:22
Szanowne Koleżanki i Koledzy - Pracownicy Spółki PKP PLK S.A. - tylko nasze wspólne działania - niezależne od przynależności związkowej mogą doprowadzić do wywalczenia podwyżek na godnym poziomie - realnie uwzględniającym obecną sytuację ekonomiczną Kolejarskich Rodzin.
Zamieszczamy materiał i informację co jako Związek zrobiliśmy do tej pory i zachęcamy inne Organizacje Związkowe do włączenia się do tych działań a Pracowników niezrzeszonych do wsparcia nas w tych działaniach.
 

XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów ZZDR PKP

2019-01-29 19:32
W dniach 21 – 25 stycznia 2019 roku w Nowym Dworze Mazowieckim odbywał się XXVIII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.
 

Pracownicze Plany Kapitałowe

2019-01-27 13:08
Publikujemy materiał dotyczący Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
Prezentacja została przygotowana przez specjalistę z centrali OPZZ kol. Bogdana Grzybowskiego - Dyrektora wydziału polityki społecznej Centrali OPZZ, który bierze udział w pracach Rady Dialogu Społecznego oraz czynnie uczestniczył min. w opracowywaniu treści Ustawy dotyczącej PPK. Zgodnie z Ustawą, PPK w przypadku naszej firmy zaczną działać w połowie roku.
Zachęcamy do szczegółowej lektury tego materiału bo warto wiedzieć jakie pracownik ma prawa związane z PPK, co może zyskać, jak będą zabezpieczone jego pieniądze zgromadzone w ramach PPK, ile będzie wpłacał pracownik, ile rzad, ile pracodawca, oraz szereg innych istotnych informacji dotyczących ww. Programu.
 

Jakie podwyżki w 2019 roku?

2019-01-21 07:22
Informacja z posiedzenia Zarządu SI ZZDR PKP.
Prosimy o ich rozpowszechnienie wśród załogi a zwłaszcza wśród członków naszego związku zatrudnionych w PKP PLK S.A.
 

Udana interwencja

2019-01-10 17:06
Informujemy,że dzięki naszej interwencji (treść w poprzedniej publikacji) pracodawca dokonał ponownego przeliczenia wynagrodzeń za miesiąc listopad 2018 roku i polecił wszystkim pracownikom u których wystąpiły godziny nadliczbowe wynikające ze zmienionej normy godzin z tytułu święta narodowego i wolnego dnia 12 listopada, a którzy jednocześnie przebywali na L-4, wypłacić w formie wyrównania należność za wypracowane godziny nadliczbowe.
Wyrównanie zostało wypłacone z bieżącą wypłatą za miesiąc grudzień 2018.
 

Problemy z 12 listopada

2018-12-20 10:38
W związku z problemami związanymi z rozliczeniem wynagrodzeń w odniesieniu do dodatkowego dnia wolnego jaki został wprowadzony w dniu 12 listopada -wystąpiliśmy z interwencją w tej sprawie do Spółki PKP PLK S.A.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego