RSS

Aktualności

WITAMY na Naszej stronie :)
 

Podziękowania za pomoc

2018-01-03 11:20
Pracownicy oraz Międzyzakładowa Komisja Rejonowa ZZDR PKP w Gdańsku przekazuje podziękowania za pomoc okazaną poszkodowanym w zeszłorocznych nawałnicach.
 

Kwalifikacje zawodowe

2017-12-16 05:53
W związku z niewłaściwym naszym zdaniem interpretowaniem przez komisje egzaminacyjne oraz Urząd Transportu Kolejowego przepisów „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych”, Sektor Infrastruktury oraz Rada Krajowa ZZDR PKP podjęły starania o wydanie przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa jednoznacznej wykładni stosowania przepisów dotyczących kandydatów do pracy na stanowisku dyżurny ruchu.
Jednocześnie Związek wystąpił też do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wyjaśnienie jakie uprawnienia daje absolwentom średnich szkół technicznych w których prowadzone są profile kolejowe, uzyskanie tzw. Świadectwa Kwalifikacji.
Sprawa wymaga pilnego wyjaśnienia tym bardziej, że naszym zdaniem UTK jako instytucja nie jest uprawniona do interpretowania przepisów MEN a co za tym idzie do podważania uprawnień Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych podległych Resortowi Oświaty.
O sprawie pisaliśmy na naszej stronie już w publikacji z dn. 27.10.2017 - jednak otrzymana ze Spółki odpowiedź którą tu również publikujemy skłoniła nas do podjęcia dalszych działań w tym temacie.
 

Ulgi w 2018 roku na tych samych zasadach jak w roku 2017

2017-12-06 17:38
Informacja o zasadach jakie obowiązywać będą przy wykupie ulg przejazdowych w 2018 roku.
 

Prezydium Komisji Młodych ZZDR PKP

2017-12-02 15:04
W dniu 21.11.2017 w siedzibie ZZDR PKP odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium Komisji Młodych Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.
 

Święto Kolejarza 2017

2017-11-30 11:54
W dniu 28.11.2017 w Centrali Spółki PKP PLK S.A. odbyły się doroczne obchody Święta Kolejarza organizowane przez Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu połączone z uroczystością wręczenia odznaczeń państwowych, resortowych i związkowych dla zasłużonych Koleżanek i Kolegów.
Zamieszczamy przemówienie okolicznościowe Przewodniczącego ZZDR PKP Kol. Aleksandra Motyki oraz fotorelację z tego wydarzenia.
 

Do Ministra w sprawie zwrotniczego

2017-11-30 11:39
Zamieszczamy kolejne pismo skierowane do Ministra Infrastruktury ws. przywrócenia stanowiska zwrotniczego w poczet zawodów kolejowych.
 

KOLEJARZ W POTRZEBIE!!!

2017-11-17 18:48
Po raz kolejny zwracamy się do Was o pomoc. Tym razem w potrzebie jest nasza Koleżanka z Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu. Mamy nadzieję, że również po raz kolejny nie zawiedziemy się na Waszym wsparciu zwłaszcza w tym szczególnym dla całej Braci kolejarskiej miesiącu.
 

Stanowisko ws. zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

2017-11-17 10:18
Publikujemy pismo, które zostało skierowane do Przewodniczącej RDS Pani Elżbiety Rafalskiej przez przewodniczącego Zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych informujące o wypracowaniu wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Rady w sprawie zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 18 października 2017 r. (znoszącego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne).
 

KOMISJA MŁODYCH ZZDR PKP

2017-11-15 19:56
Relacja z posiedzenia założycielskiego Komisji Młodych Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP w dniu 25.10.2017 r. w Warszawie
 

Delegacja ZZDR PKP Bośni i Hercegowinie

2017-11-15 19:15
Relacja z pobytu naszej delegacji w Bośni i Hercegowinie
 

Obowiązek konsultacji niezmienny!

2017-11-10 05:54
Pismo przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego, minister Elżbiety Rafalskiej do członków Rady Ministrów, Szefów Urzędów i Instytucji Państwowych przypominające o obowiązku prowadzenia konsultacji z Rada Dialogu Społecznego oraz reprezentatywnymi organizacjami pracodawców i związków zawodowych, a także przestrzegania obowiązujących terminów tych konsultacji.
 

Czy interpretacja Rozporządzenia jest właściwa?

2017-10-27 10:23
Zwróciliśmy się do Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o interpretację Rozporządzenia w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego w zakresie dopuszczania młodych adeptów szkół kolejowych posiadających kwalifikację zawodową A.44 do uproszczonego wariantu przygotowania zawodowego.
 

Kiedy wrócą mundury?

2017-10-27 10:10
Nasze stanowisko przekazane Ministerstwu Infrastruktury i Zarządowi Spółki PKP PLK S.A. ws. przywrócenia umundurowania dla Pracowników Firmy.
 

Delegacja ZZDR PKP w Rzymie

2017-10-22 13:08
Relacja z promocji Związku w ramach unijnego projektu ”RAISING awareness about TRANSPORTing the importance of information about employees inclusion”
 

"Praca w Polsce nie chroni przed biedą"

2017-10-19 18:09
Angażujemy się w ogólnopolską akcją OPZZ dotycząca odmrożenia odpisu na Zakładowe Fundusze Świadczeń Socjalnych.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego