Archiwum

Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Sektora Infrastruktury.

W dniu 06 października 2009 roku odbyło się w Warszawie Nadzwyczajne Posiedzenie Zarządu Sektora Infrastruktury ZZDR PKP.
Posiedzenie dotyczyło spraw związanych z planowaną kolejną już w ciągu ostatnich kilku lat restrukturyzacją spółki PKP PLK S.A.
Na posiedzenie Zarządu SI ZZDR PKP zaproszono Pana Zbigniewa Szafrańskiego – Prezesa Zarządu spółki PKP PLK S.A. Wraz z Prezesem spółki przybyli nas spotkanie Pan Zbigniew Zarychta – członek Zarządu spółki PKP PLK SA oraz Pan Janusz Czarnocki – Dyrektor Generalny centrali spółki.
W trakcie spotkania z przedstawicielami władz spółki udzielali ono odpowiedzi i wyjaśnień związanych z planowanymi zmianami organizacyjnymi w strukturach PKP PLK S.A..
Zarząd SI ZZDR PKP stoi na stanowisku że proponowane zmiany organizacyjne w naszej spółce są nie do końca przemyślane i wprowadzane zbyt pochopnie i bez należytego przygotowania co może skutkować negatywnie na jej funkcjonowanie, wobec czego wyraził negatywną opinię co projektu nowego Regulaminu Organizacyjnego jaki został skierowany do konsultacji społecznych. W związku z powyższym Zarząd SI ZZDR PKP podjął decyzję o podjęciu wspólnych działań wraz z NSZZ Solidarność i FZZP PKP .
Opinia SI ZZDR PKP w załączeniu do niniejszego komunikatu.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego