Archiwum

PIKIETA - 13 października 2009 r.

W dniu 13 października 2009 roku pod siedzibą Spółki PKP PLK S.A. odbyła się Pikieta zorganizowana przez trzy centrale Związkowe działające w PKP PLK S.A. to jest NSZZ Solidarność, ZZDR PKP, Federację Związków Zawodowych Pracowników PKP.

Pikieta została zorganizowana na znak protestu wobec kolejnej już w ostatnich kilku latach reorganizacji. Związki zawodowe organizujące Pikietę w swoich pisemnych wystąpieniach przedstawiły rzeczowe i merytoryczne argumenty przemawiające za wstrzymaniem planowanych w tak szerokim zakresie zmian organizacyjnych.
Jako jeden ze Związków - współorganizujących protest uważamy, że projektowane przez Zarząd PKP PLK S.A. zmiany są nieprzemyślane i zbyt pochopnie wprowadzane. Uzasadnienie naszego stanowiska znajdziecie koleżanki i koledzy w załączniku do informacji z Nadzwyczajnego Posiedzenia Zarządu Sektora Infrastruktury ZZDR PKP.

W załączeniu do niniejszej informacji przekazujemy treść Petycji, która została wręczona Prezesowi Zarządu PKP PLK S.A. Panu Zbigniewowi Szafrańskiemu oraz treść notatki ze spotkania reprezentantów protestujących z członkami Zarządu Spółki, jakie odbyło się w trakcie Pikiety.
Zgodnie z treścią notatki, w piątek 16 października 2009 roku o godzinie 13:00 odbędą się rozmowy ww. Związków Zawodowych z Zarządem Spółki PKP PLK S.A. w sprawie zgłoszonych w petycji postulatów.
W imieniu Sektora Infrastruktury ZZDR PKP pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom dzisiejszego protestu a szczególnie koleżankom i kolegom – członkom ZZDR PKP.
Dziękujemy też Zarządowi Spółki oraz Komendantowi Głównemu SOK za PEŁNE zabezpieczenie dzisiejszej Pikiety przez służby porządkowe. Tak dużej liczby funkcjonariuszy SOK oraz nie umundurowanych funkcjonariuszy (prawdopodobnie policji) w jednym miejscu jednocześnie, nie pamiętają nawet najstarsi uczestnicy dzisiejszej pikiety.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego