Archiwum

Podwyżki wynagrodzeń - propozycje pracodawcy.

Koleżanki i Koledzy!

Mając pełną świadomość tego, że nasza strona Internetowa jest dość dokładnie przeglądana, na co dzień przez pracodawcę, który twierdził niejednokrotnie, że nie informujemy Was o wspaniałomyślnych propozycjach pracodawcy zmierzających do poprawy Waszej sytuacji finansowej i zasobności portfeli, przekazujemy Wam do Waszej oceny ostatnią z nich. Wasze opinie na jej temat prosimy przekazywać drogą elektroniczną na adres biura on-line umieszczony na stronie związku. Jeśli je otrzymamy to po usunięciu znaków identyfikujących nadawcę, bardzo chętnie za waszą zgodą przekażemy je pracodawcy.

W dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych otrzymaliśmy "propozycję" dotyczącą wzrostu wynagrodzeń w spółce PKP PLK S.A.
Wartość merytoryczną tej propozycji pozostawiam Waszej ocenie. Ze swej strony uważam ją za beznadziejną i będę rekomendował do jej odrzucenia.
Zastanawia mnie fakt przedstawienia propozycji wzrostu wynagrodzeń przez Prezesa ZPK a nie przez Zarząd Naszej spółki. Czyżbyśmy nie mieli już Zarządu Spółki PKP PLK S.A.? A może Zarząd Spółki PKP PLK S.A. został ubezwłasnowolniony, że musi w jego imieniu występować upoważniony prezes ZPK ? Czy może po raz kolejny w ramach dbałości o tak zwany Ład Korporacyjny rękę na pulsie trzyma Pan Prezes PKP S.A. ?
Przedstawiona propozycja zamyka się w ramach projektu utworzenia kolejnego dodatku w postaci premii za wykonanie nałożonych zadań a więc tak naprawdę zmierza do tego żeby pracowników pozbawić pod byle pretekstem prawa do tegoż dodatku lub wypłacania go wybrańcom losu za tak zwane "szczególne osiągnięcia w pracy”.
Mamy wszyscy bardzo złe doświadczenia z wszelkiego rodzaju premiami motywacyjnymi, uznaniowymi itp., dlatego też przedstawiona propozycja jest mało wiarygodna i niekorzystna dla pracowników z linii.

Ponadto Pan Prezes ZPK wraca jak bumerang do tematu tzw. wykupienia części WD (urlopu dodatkowego) doskonale wiedząc o tym, że organizacje związkowe reprezentujące Pracowników mających uprawnienie do tego urlopu w znakomitej większości nie zgadzają się na takie rozwiązanie i pozbawienie ich tego urlopu.
Wielokrotnie przy omawianiu tematu WD, pracodawca posługiwał się argumentem, że tylko na kolei funkcjonuje taki przeżytek, że to niekorzystne dla nas jak i dla pracodawcy rozwiązanie trzeba zlikwidować. Odsyłam, więc snujących takie wywody do zagwarantowanych nie układem zbiorowym, ale Ustawą, uprawnień tzw. funkcjonariuszy służby publicznej (bardzo ciekawa lektura).

Znając życie i stosowane w negocjacjach z partnerami społecznymi sztuczki socjotechniczne Pana Prezesa ZPK w najbliższym czasie możemy się spodziewać próby straszenia wypowiedzeniem ZUZP tudzież innych metod wywierania nacisku na opinii załogi w sprawach negocjowanych ze Związkami Zawodowymi.
Scenariusz to stary i znany, więc zamiast się bawić w socjotechniki i psychologię, oczekujemy na;

1/ Konkretną decyzję Zarządu spółki PKP PLK S.A. o wdrożeniu z zaliczeniem od dnia 01.01.2010 podwyżki wynagrodzeń zasadniczych pracowników PKP PLK S.A. w wysokości co najmniej 200 złotych.
2/ Nie interesują nas kolejne dziwne fundusze premiowe i inne środki "zastępcze”, którymi usiłuje się rozmydlić temat główny, jakim jest podwyżka wynagrodzenia zasadniczego, oczekiwana przez pracowników spółki od 2 lat,
3/ Nie interesują nas kolejne powtarzane od wielu lat obietnice i zapewnienia o dobrej woli poprawienia sytuacji pracowników PKP PLK S.A. kiedy wszyscy wiemy, że nasze wynagrodzenia są bodaj najniższymi wynagrodzeniami w całej Grup PKP, o czym informuje się w tzw. Raportach Rocznych publikowanych przez PKP S.A.

Zadajemy pytanie czy kolejny raz musi dojść do konfliktu, manifestacji, blokowania torów, zatrzymywania pociągów?

Na kalendarzach wydanych przez naszą spółkę widnieje wspaniałe motto " NASZA FIRMA TO LUDZIE", wystarczy się tylko do niego zastosować i zacząć o nich dbać.

Przygotował
Jerzy Oleszak
 

« powrót drukuj powiadom znajomego