Archiwum

Spotkanie w Centrali CARGO S.A.

27 grudnia br. odbyło się cykliczne spotkanie Central Związkowych działających w PKP CARGO S.A. z przedstawicielem Zarządu Spółki w osobie Członka Zarządu ds. Pracowniczych Ireneusza Wasilewskiego.
Omówione zostały wyniki eksploatacyjne Spółki za 11 miesięcy mijającego roku oraz przedstawione zostały plany działania Spółki w obszarze pracowniczym i płacowym na najbliższy okres.

W toku spotkania prezes Wasilewski zakomunikował wszystkim obecnym że po analizie wyników Spółki za mijający rok, są podstawy aby w najbliższym czasie tj. w miesiącu styczniu nastąpiła wypłata premii kwartalnej za III kwartał 2010 roku oraz po podliczeniu wyników eksploatacyjnych za miesiąc grudzień wypłacona zostanie również premia za IV kwartał br. Wysokość premii nie jest jeszcze znana, lecz jak zapewnił będzie to kwota rzędu kilkuset złotych.
W dalszej części spotkania omówił również Program Dobrowolnych Odejść (PDO) dla pracowników zatrudnionych w PKP CARGO S.A. Według słów prezesa Wasilewskiego, PDO obowiązywać będzie na zasadach , które ustalone zostały w 2009 roku, tj. wysokość odpraw nie ulega zmianie, jednak możliwość skorzystania z programu PDO będą mieli pracownicy z zespołów w których jest w chwili obecnej nadwyżka zatrudnienia oraz pracownicy administracji.
Poruszona została również sprawa dodatku alokacyjnego, dodatek ten przysługiwałby tym pracownikom, którzy wyrażą chęć zmiany miejsca pracy z obecnego Zakładu do Zakładów w których w chwili obecnej brak jest chętnych do pracy. Wysokość tego dodatku wynosiłaby około 10 tyś zł. netto jednorazowo lub w rozbiciu na okres 3 lat w formie miesięcznych dopłat do kosztów zakwaterowania. Ostateczna forma dodatku alokacyjnego zostanie przedstawiona w czasie najbliższego spotkania.

Na pytanie przedstawicieli strony społecznej o sprawy związane z podwyżką wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w PKP CARGO S.A., prezes Ireneusz Wasilewski zapowiedział że rozmowy w tym temacie nastąpią jeszcze w miesiącu styczniu 2011 roku i Zarząd Spółki jest zdania że wysokość podwyżki będzie wyższa niż proponowana w piśmie z dnia 12 października 2010roku. Wdrożenie podwyżki nastąpi z chwila zakończenia Programu Dobrowolnych Odejść.
Na zakończenie spotkania Prezes Ireneusz Wasilewski złożył w imieniu swoim jak i całego Zarządu życzenia noworoczne.
informację przygotował:
Marian Łuczków
 

« powrót drukuj powiadom znajomego