Archiwum

XX- jubileuszowy Krajowy Zjazd Delegatów.

W dniach od 17 stycznia do 21 stycznia 2011 roku w miejscowości Łączna k/Skarżyska Kamiennej odbywał się XX Jubileuszowy Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.

Przedstawione zostały sprawozdania z działalności w poprzedniej kadencji :
- Rady Krajowej ZZDR PKP,
- Skarbnika,
- Krajowej Komisji Rewizyjnej,
- Komisji Statutowej,
- Redakcji biuletynu „Na nastawni”
Sprawozdania zostały przyjęte a ustępującym władzom udzielono absolutorium.

Delegaci wybrali władze Związku na kolejną VI kadencję. Wybrano także nową Komisję Statutową oraz Krajową Komisję Rewizyjną.
Na okres VI kadencji wybrano także komisje:
- mandatowo – skrutacyjną,
- wyborczą,
- uchwał i wniosków.
Nowe składy poszczególnych organów statutowych w zakładce „Prezydium”.
Ponadto wybrano delegatów na Walne Zebranie Delegatów KKZZ.
Wyłoniono także nowy zespół redakcyjny biuletynu „Na nastawni”.

Delegaci podjęli szereg Uchwał oraz rozpatrzyli i przyjęli kilka poprawek do Statutu ZZDR PKP. Zwołano także I Nadzwyczajną Radę Krajową VI kadencji.

W trzecim dniu XX – jubileuszowego Krajowego Zjazdu Delegatów ZZDR PKP – po zakończeniu obrad – gościliśmy przedstawicieli władz Spółek Cargo i Przewozy Regionalne oraz Przewodniczących: OPZZ kol. Jana Guza, KKZZ kol. Leszka Miętka.
Na spotkanie przybył także Prezes PKP PLK S.A. Zbigniew Szafrański, który z upoważnienia Ministra Infrastruktury wręczył grupie naszych Koleżanek i Kolegów odznaczenia resortowe.

W zakładce Fotorelacje kilka zdjęć zjazdowych

informację przygotował
Grzegorz Herzyk
 
 

« powrót drukuj powiadom znajomego