Archiwum

Sejmowa debata PiS

W dniu 22.02.2011r. w gmachu Sejmu odbyła się debata zorganizowana przez Klub Parlamentarny PiS z udziałem przedstawicieli największych central związkowych działających w spółkach Grupy PKP. Spotkanie w pierwszej fazie prowadził Przewodniczący Klubu poseł Mariusz Błaszczak, a następnie poseł Krzysztof Tchórzewski.

Rozmawiano o aktualnej sytuacji na polskich kolejach, prognozach i zagrożeniach jakie niosą za sobą zapisy Ustawy o transporcie publicznym której ponowne pierwsze czytanie zaplanowano na 23.02.2011 r. oraz o możliwościach przeciwdziałania niekorzystnym zmianom jakie mogą dotknąć branżę kolejową w związku ze wspomnianą Ustawą. Posłowie PiS jako przedstawiciele opozycji parlamentarnej, zwracali uwagę na działania Rządu w kierunku ograniczeń wynikających z prawa wyłącznego w transporcie kolejowym, oraz o dążeniach w kierunku umożliwienia ogłaszania upadłości spółkom kolejowym.
Posłowie wskazywali także związkowcom kierunki możliwych działań mogących uniemożliwić planowane przez Rząd niekorzystne rozwiązania legislacyjne.

Część dyskusji poświęcono omówieniu przyczyn i sposobu odebrania lub jak to ładniej brzmi przesunięcia środków finansowych z inwestycji kolejowych na projekty drogowe. Wskazywano na rzetelność przekazu medialnego tej informacji – bowiem decyzja ta jest pochodną wcześniejszych działań Rządu. Winę próbuje się medialnie przypisać Kolejarzom jednak nie mówi się o tym, że to przede wszystkim Premier i minister finansów tuszują w ten sposób swoje decyzje i braki budżetowe w wyniku których nie sfinansowano ze środków budżetu państwa - wkładu własnego potrzebnego przy inwestycjach unijnych, – mówili posłowie.

Zarówno strona związkowa jak i posłowie wyrażali się z dezaprobatą na temat tworzenia kolejnych spółek w Grupie. Obie strony zwracały uwagę na konieczność konsolidacji Spółek działających wokół szeroko pojętej infrastruktury kolejowej tj. PKP PLK S.A. , PKP Energetyka, PKP Telekomunikacja, PKP Informatyka, PKP Dworce kolejowe. Podzielano także opinię negującą plany prywatyzacji Spółki PKP Cargo.

Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP jako jeden z uczestników tego spotkania, wyraża opinię, że dość już debatowania i politycznego kierunkowania dyskusji publicznej na temat sytuacji na Polskiej Kolei. Jesteśmy przekonani, że związkowcom nie trzeba radzić jak mają zaprotestować przeciw pogłębianiu zapaści branży kolejowej i jak obronić nasze miejsca pracy.

Apelujemy więc do przedstawicieli wszystkich central związkowych po prostu ZRÓBMY TO !

informację przygotował
Grzegorz Herzyk
 

« powrót drukuj powiadom znajomego