Archiwum

Po co nam Związek ?

Po wydarzeniach z dnia 15 czerwca br., kiedy Zarząd Związku Pracodawców Kolejowych wypowiedział Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy, w momencie, gdy widać było wyraźne zbliżenie stanowisk obu stron, należy zadać pytanie po co nam ZPK?
Czy pracownicy spółek Grupy PKP mają świadomość, że są zrzeszeni w organizacji, która działa w imieniu pracodawcy lecz czasem nie na jego rzecz i najczęściej wbrew interesom Członków za których odprowadzana jest składka?
Często poruszanym w ostatnim czasie tematem w mediach jest koszt utrzymania przez pracodawców związków zawodowych. Spójrzmy więc jak wygląda to w przypadku Związku Pracodawców Kolejowych – pracodawcy zrzeszeni w tej organizacji odprowadzają składkę w wysokości 2 zł. za każdego zatrudnionego u siebie pracownika, co tylko w przypadku Spółki PKP PLK S.A. daje kwotę prawie miliona złotych rocznie.
W odniesieniu do okoliczności z dnia 15 czerwca 2011 roku oraz kosztów ponoszonych przez pracodawców - Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP podjął Uchwałę i wystąpił do wszystkich spółek Grupy PKP w których zatrudnieni są nasi Członkowie o zaprzestanie odprowadzania składek na rzecz ZPK – treść wystąpienia Sektora Infrastruktury ZZDR PKP do Prezesa Spółki PKP PLK S.A. poniżej.
 
 

« powrót drukuj powiadom znajomego