Archiwum

PUZP pierwsza tura nowych rokowań

W dniu 09.08.2011 w Warszawie z inicjatywy Związku Pracodawców Kolejowych odbyło się spotkanie dotyczące Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
Przypomnę tylko ,że w dnu 15 czerwca 2011 został wypowiedziany PUZP.
Na dzisiejszym spotkaniu został przedstawiony projekt materii układowej, w którym znalazły się również zapisy dotyczące ulg przejazdowych, które to zapisy proponowane przez ZPK doprowadziły do nieuzgodnienia w czerwcu zmian do PUZP.
Czy przedstawione przez ZPK propozycje dotyczące ulg przejazdowych zostaną zaakceptowane przez Związki Zawodowe? Na obecną chwilę przyjąć należy to pytanie za retoryczne.
W dniu dzisiejszym został ustalony harmonogram spotkań, które muszą zakończyć się w drugiej połowie września i każda ze stron, działając w dobrej wierze, ufa w powodzenie tej misji.
Podpisanie przez sygnatariuszy we wrześniu Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy skutkować będzie jego obowiązywaniem od dnia 01.01.2012, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy wpisu do rejestru dokonuje Minister właściwy do spraw pracy i termin ten może wynieść 3 miesiące.
Następne spotkanie stron materii układowej odbędzie się w dniach 25-26 sierpnia.
O przebiegu i zaawansowaniu prac nad projektem PUZP będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.

informację przygotowała
Wioletta Bargiel
 

« powrót drukuj powiadom znajomego