Archiwum

XX lat MKR ZZDR PKP Katowice

W dniu 30 stycznia 2012 roku w Sali oraz auli Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Sosnowcu (dawnym Technikum Kolejowym Ministerstwa Komunikacji im. Tomasza Zapały czyli w naszej starej dobrej „Kolejówie”) odbyło się Sprawozdawcze Zakładowe Zebranie Delegatów MKR ZZDR PKP Katowice połączone ze skromną uroczystością XX lat istnienia Komisji Rejonowej ZZDR PKP Katowice (obecnie Międzyzakładowej Komisji Rejonowej ZZDR PKP Katowice).

Zaproszenie na nasz skromnie obchodzony jubileuszu XX lat istnienia i działalności przyjęli i obecni byli:
1/ Pan Piotr Spyra - Wicewojewoda Śląski
2/ Pan Łukasz Czopik - Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
3/ Pan Kazimierz Górski - Prezydent Miasta Sosnowca 4/ Pan Artur Nastała - Dyrektor ds. technicznych Spółki Koleje Śląskie Spółka z o.o.
5/ Pan Jacek Górski - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Sosnowcu
6/ Pani Renata Rogowska - Dyrektor Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Katowicach
7/ Pan Daniel Dygudaj - Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu
8/ Pan Jarosław Bagniewski - Dyrektor PKP CARGO S.A. Śląsko-Dąbrowski Zakład Spółki
9/ Kolega Aleksander Motyka - Przewodniczący ZZDR PKP
10/Kolega Marian Łuczków - Przewodniczący Sektora Towarowego ZZDR PKP
11/ Kolega Sebastian Biernat - Przewodniczący Komisji Statutowej ZZDR PKP
12/ Kolega Janusz Walosczyk - Przewodniczący MKR ZZDR PKP Tarnowskie Góry
13/ Kolega Mieczysław Pawelec - Przewodniczący MKR ZZDR PKP Częstochowa i jednocześnie Chorąży Pocztu Sztandarowego Okręgu Śląskiego ZZDR PKP

Obecne były również poczty sztandarowe Związku w składzie

 Poczet Sztandarowy Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP w składzie
Kol. Grzegorz Herzyk - chorąży pocztu z MKR ZZDR PKP Tarnowskie Góry
Kol. Tomasz Stępniewski – asysta z MKR ZZDR PKP Wrocław
Kol. Adam Golec - asysta z MKR ZZDR PKP Opole
 Poczet Sztandarowy Sektora Infrastruktury ZZDR PKP w składzie
Kol. Piotr Sagan - chorąży pocztu z MKR ZZDR PKP Częstochowa
Kol. Bogumiła Polnar - asysta z MKR ZZDR PKP Kraków
Kol. Klaudia Kozłowska – asysta z MKR ZZDR PKP Ostrów Wlkp.
 Poczet Sztandarowy Okręgu Śląskiego ZZDR PKP
Kol. Mieczysław Pawelec - chorąży pocztu z MKR ZZDR PKP Częstochowa
Kol. Teresa Olbrys - asysta z MKR ZZDR PKP Tarnowskie Góry
Kol. Bożenna Dzięcioł – asysta z MKR ZZDR PKP Katowice

W dniu 14 grudnia 1991 roku na terenie byłego ROS Katowice powstała Komisja Rejonowa ZZDR PKP Katowice. Pomysłem i ideą zawiązania naszej komisji w grudniu 1991 roku zaraził nas w pozytywnym tego słowa znaczeniu kol. Tadeusz Furman nazywany przez wszystkich Maćkiem. Zaraził nas Związkiem, dał nam zastrzyk pozytywnej energii, pomagał w pierwszych dniach działalności, służył radą i pomocą i za to należą mu się gorące słowa podziękowania i wyrazy szacunku. Maciek dziś jest emerytem ale mamy nadzieję, że o nas nie zapomni. Niestety z bardzo ważnych względów rodzinnych nie mógł uczestniczyć w naszej skromnej uroczystości.
Pierwszym przewodniczącym KR ZZDR PKP Katowice był kol. Andrzej Pszica – dziś również szczęśliwy emeryt, po nim funkcje te pełnił kol. Andrzej Okoń, dyżurny ruchu zatrudniony wtedy na nastawni CBA (stacja Chorzów Batory).

W wyniku zmian organizacyjnych, jakie zachodziły na przestrzeni ostatnich 20 lat z połączenia jednostek organizacyjnych Pracodawcy, a co za tym idzie – struktur organizacyjnych naszego Związku Zawodowego, utworzono Międzyzakładową Komisję Rejonową Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP Katowice, która stała się niejako spadkobiercą i prawnym następcą struktur z których została utworzona. W jaj skład weszły między innymi ówczesne Komisje Rejonowe ZZDR PKP : Jaworzno Szczakowa, Katowice Muchowiec, Katowice, Bielsko Biała, Łazy, Dąbrowa Górnicza Towarowa. Początki komisji to kilkunastu ludzi – zapaleńców którzy doszli do wniosku, że nasza szara kolejowa rzeczywistość może wyglądać inaczej, że warto ją starać się zmienić z korzyścią dla ludzi ale też z korzyścią dla firmy. W ciągu tych dwudziestu lat działalności pomimo tego, że działalność ta nie zawsze owocowała sukcesami, spektakularnymi zwycięstwami to z grupki kilkunastu zapaleńców staliśmy się największą Międzyzakładową organizacją związkową w strukturach ZZDR PKP na sieci.
Myślę, że to o czymś świadczy.

Nie osiągnęlibyśmy jednak tego bez Członków związku, tych funkcyjnych ale przede wszystkim tych nie pełniących żadnych funkcji we władzach ZZDR PKP, na co dzień wykonujących swoją ciężką i odpowiedzialną pracę. Ludzie Ci, nasi związkowi Koleżanki i Koledzy zaufali Związkowi, są z nim od wielu lat na dobre i na złe co jest wartością najcenniejszą dla każdej organizacji. Jest to wartość szczególnie cenna w czasach ogólnospołecznej krytyki Związków Zawodowych podsycanej a wręcz prowokowanej przez część mediów utrzymywanych i wspieranych między innymi przez wielki biznes i organizacje pracodawców. Krytyki prowokowanej przez środowiska polityczne i biznesu, dla odwrócenia uwagi od rzeczy istotnych, aby zburzyć zaufanie do organizacji zawodowych starających się bronić praw pracowniczych, aby dając społeczeństwu robić swoje igrzyska. Świadczą o tym między innymi prezentowane ostatnio propozycje zmian do polskiego Prawa Pracy, ustawy o związkach zawodowych i rozwiązywaniu sporów zbiorowych mocno lobowane przez Lewiatana czy Buisnes Center Club, które mają do minimum ograniczyć prawa organizacji związkowych a w konsekwencji prawa pracownicze.

Mam nadzieję i wierzę w to, że w ciągu tych dwudziestu lat działalności Komisji ZZDR PKP Katowice nie zawiedliśmy ludzkiego zaufania, że z tytułu naszej związkowej działalności nikt nie został skrzywdzony a nasi członkowie wiedzą, że w trudnej sytuacji mogą liczyć na nasze wsparcie i pomoc.
W tym miejscu chciałbym gorąco podziękować wszystkim tym którzy aktywnie na co dzień, często kosztem rodziny i życia prywatnego bezinteresownie, poświęcając swój własny czas oddali się pracy dla związku, dla kolegów, dla swojej organizacji zawodowej. Pracy której często stojąc z boku nie da się zauważyć, pracy trudnej bo dotykającej nie tylko tematyki zawodowej, ale też nie rzadko najbardziej prywatnych sfer życia ludzkiego.
Kilkunastu z nich zostało w tym dniu wyróżnionych honorową odznaką „Zasłużony dla ZZDR PKP”.
Honorowe odznaki I i II stopnia wręczył kolega Aleksander Motyka, Przewodniczący ZZDR PKP.
Przy wręczaniu wyróżnień asystowali koledzy Marian Łuczków, Przewodniczący Sektora Towarowego ZZDR PKP i Sebastian Biernat, Przewodniczący Komisji Statutowej ZZDR PKP.

Uchwałą Rady Krajowej ZZDR PKP honorową odznaką I stopnia „Zasłużony dla ZZDR PKP” wyróżnieni zostali :
 Kol. Domżał Agata – ISE Bielsko Biała
 Kol. Farat Janusz – ISE Katowice
 Kol. Szczeciński Bronisław – ISE Katowice

Odznaką II stopnia „Zasłużony dla ZZDR PKP” wyróżnieni zostali :
 kol. Adamska Mariola – ISE Tychy
 kol. Stańco Teresa – ISE Czechowice Dziedzice
 kol. Nieznaj Urszula – ISE Czechowice Dziedzice
 kol. Wajsman Teresa – ISE Zebrzydowice
 kol. Klimaniec Mariola – ISE Zebrzydowice
 kol. Górska Mariola – CT Śląsko-Dabrowski Zakład Spółki
 kol. Wałaszek Marek – ISE Jaworzno Szczakowa
 kol. Zemła Jan - ISE Tychy
 kol. Stawarz Stanisław – ISE Jaworzno Szczakowa
 kol. Pochopień Jan – ISE Bielsko Biała
 kol. Makowski Zdzisław – Śląski Zakład Przewozów Regionalnych

W imieniu Zarządu MKR ZZDR PKP Katowice pragnę złożyć podziękowania wszystkim członkom naszej komisji za wiele lat owocnej, choć niekiedy trudnej współpracy, za zrozumienie i zaangażowanie w sprawy Związku, za wsparcie w trudnych chwilach bo bez tego wsparcia i bez członków związku - nie byłoby tych XX lat działalności. DZIĘKUJĘ.

informację przygotował
J.Oleszak
 
 

« powrót drukuj powiadom znajomego