Archiwum

Informacja z Sejmu

W dniu 29 lutego 2012 roku w Sali Plenarnej Obrad Sejmu RP odbyło się pierwsze czytanie Obywatelskiego Projektu Ustawy o Zaopatrzeniu Emerytalnym tzw. 35/40.

Wydarzenie to było poprzedzone pikietą zorganizowana przez OPZZ z udziałem i wsparciem NSZZ Solidarność i Forum Związków Zawodowych , pod gmachem Sejmu RP. Obecni również byli przedstawiciele stale współpracujących z OPZZ Organizacji Związkowych z zagranicy .W imieniu Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej projekt prezentował i uzasadniał kol. Jan Guz przewodniczący OPZZ.
Generalnym założeniem projektu obywatelskiego jest to aby każdy z nas w przyszłości miał prawo wyboru tego czy po przepracowaniu 35 lat kobiety i 40 lat mężczyźni oraz analogicznie – udokumentowaniu odpowiednio 35 i 40 lat składkowych, bez względu na wiek, chce odejść na emeryturę godząc się świadomie na fakt, że będzie ona niższa od powszechnie obowiązujących lub też czy chce pracować dalej do osiągnięcia pełnego wieku emerytalnego i tym samym otrzymywać po przejściu na emeryturę odpowiednio wyższe świadczenia.

Po przedstawieniu projektu i jego szczegółowym uzasadnieniu głos zabierali kolejno posłowie poszczególnych klubów parlamentarnych którzy przedstawiali stanowiska swoich klubów co do dalszego procedowania nad projektem ww. Ustawy oraz czy dany klub wnosi o skierowanie projektu Ustawy da dalszych prac w komisji sejmowej czy też wnosi o jego odrzucenie oraz wypowiadał się przedstawiciel Rządu.

W imieniu klubów parlamentarnych wypowiadali się kolejno;
1/ Pan Poseł Łukasz Borowiak Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - rekomendując, pomimo szeregu zastrzeżeń, projekt Ustawy do dalszych prac w Komisji Sejmowej
2/ Pan Poseł Janusz Śniadek Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość - rekomendując projekt Ustawy do dalszych prac w Komisji Sejmowej
3/ Pan Poseł Armand Kamil Ryfiński Klub Parlamentarny Ruch Palikota - rekomendując projekt Ustawy do odrzucenia ,
W tym miejscu warto poświęcić nieco więcej uwagi wypowiedzi Pana Posła a zwłaszcza jego argumentacji za odrzuceniem Obywatelskiego Projektu Ustawy. Pan Poseł Ryfiński użył jakże nam znanego i już nieco wyświechtanego argumentu za odrzuceniem Projektu stwierdzając, że ów projekt to demagogia i kolejne rozgrywki polityczne części opozycji oraz, że „ dość już w tym kraju dyskryminacji kobiet” czym wzbudził nieukrywaną wesołość zarówno niektórych posłów jak też nas zgromadzonych na galerii przedstawicieli Związków Zawodowych - obserwujących dzisiejszą debatę.
Szczególnie wypowiedź ta rozbawiła obserwujące obrady Sejmu Koleżanki z różnych organizacji Związkowych oraz Panie Posłanki.
Jeśli zwalczanie dyskryminacji Kobiet w naszym kraju polegać ma między innymi na podwyższeniu im o 7 lat wieku nabywania prawa do emerytury i zrównaniu wieku emerytalnego z mężczyznami to jak to nazwać ? Czy to właśnie nie jest demagogia ?
A może w ramach „walki” o równe prawa kobiet Klub Ruchu Palikota zaproponuje aby panie pracowały jako górnicy na przodkach lub przy wytopie stali na wielkich piecach. Wszak „dość dyskryminacji kobiet w tym kraju”. Szanowni Panowie z Klubu Ruchu Palikota, występując na mównicy sejmowej trzeba mieć cokolwiek do powiedzenia a dopiero wtedy zabierać głos.
Cóż w przypadku braku chęci do pracy lub jak to określił kol. Jan Guz braku umiejętności czytania i słuchania tekstu ze zrozumieniem, najprościej jest zgłosić wniosek o odrzucenie Obywatelskiego Projektu Ustawy, projektu pod którym podpisało się ponad 400 000 obywateli Rzeczpospolitej Polskiej . Zawsze to łatwiejsze niż zmierzenie się z poważnym i bardzo istotnym dla całego społeczeństwa problemem przyszłości naszych emerytur, wszak „ważniejszym jest” na przykład zalegalizowanie miękkich narkotyków czy też zdjęcie krzyża ze ściany Sali Plenarnej Sejmu.
Czy Ruch Palikota będzie równie ochoczo wnioskował o odrzucenie kolejnej inicjatywy Obywatelskiej przeprowadzenie Referendum w sprawie wieku emerytalnego pod którą to inicjatywa złożyło swoje podpisy ponad milion polaków ?

4/ Pan Poseł Henryk Smolarz Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe - rekomendując Projekt Ustawy do dalszych prac w Komisji Sejmowej,
5/ Pani Poseł Anna Bańkowska Klub Parlamentarny Sojusz Lewicy Demokratycznej - rekomendując Projekt Ustawy do dalszych prac w Komisji Sejmowej
6/ Pani Poseł Beata Kempa Klub Parlamentarny Solidarna Polska - rekomendując Projekt Ustawy do dalszych prac w Komisji Sejmowej
7/ W imieniu MPiPS wypowiedział się Pan Marek Bucior podsekretarz stanu w MP i PS.

Obecnie czekamy wszyscy na wyniki głosowania.
Podkreślenia wymaga fakt, że ze strony rządu nie było żadnego z konstytucyjnych ministrów jak też a może przede wszystkim nie był obecny podczas czytania tak ważnego dla wszystkich obywateli RP projektu Ustawy Premier Rządu RP a przecież wszyscy będziemy kiedyś w wieku emerytalnym – Pan Premier też.

Nad wyraz „aktywnie” udzielali się też posłowie większości klubów, których podczas wznowienia posiedzenia Sejmu po przerwie w obradach i rozpoczęcia przedstawiania przez kol. Jana Guza uzasadnienia do Projektu Ustawy, na Sali plenarnej było aż 9 (łącznie z Panem Marszałkiem Sejmu). Rozumiemy że wielu posłów brało udział w posiedzeniach komisji sejmowych ale czy aż tylu !? Czy aż tak dobrze znają zapisy Projektu Ustawy żeby móc podczas głosowania za wnioskiem Ruchu Palikota o jej odrzuceniem, głosować z czystym sumieniem ? Myślę, że o to powinni ich zapytać wyborcy, zapytać i rozliczyć.

Wyjątkowa aktywnością podczas obrad wykazywał się Pan Poseł Robert Biedroń który raczej nie zajmował się wysłuchaniem argumentów za i przeciw lecz większość czasu debaty sejmowej poświęcił na uprawianie „sportu” biegając pomiędzy ławami poselskimi i prezydium sejmu absorbując uwagę i przeszkadzając tym posłom którzy w debacie brali udział.

Pan Poseł Armand Kamil Ryfiński Klub Parlamentarny Ruch Palikota za dzisiejsze wystąpienie, a cały Klub Parlamentarny Ruchu Palikota za całokształt otrzymuje od nas w imieniu wszystkich Kobiet a szczególnie koleżanek należących do ZZDR PKP , tytuł „Pierwszego Demagoga VII Kadencji Sejmu RP”, który publikujemy w załączeniu.
O resztę zadbają wyborcy w przyszłości, w tym kobiety – mamy taką nadzieję.

informację przygotował
Jerzy Oleszak
 
 

« powrót drukuj powiadom znajomego