Archiwum

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa

W dniu 19.03.2012r. w siedzibie Zarządu PKP S.A. z inicjatywy strony społecznej odbyło się spotkanie w ramach Zespołu trójstronnego ds. kolejnictwa. Stronę rządową reprezentował minister Andrzej Massel oraz przedstawiciele Ministerstwa pracy i polityki społecznej i resortu finansów.

Powodem zwołania posiedzenia było załamanie przez stronę rządową porozumień wypracowanych w trakcie posiedzenia Zespołu trójstronnego w dniu 01.04.2011r., a konkretnie wdrożenie analizy due diligence w Spółce TK Telekom bez wcześniejszego podpisania Paktu Gwarancji Pracowniczych w tym podmiocie.
Mimo, że Pakt został wypracowany a nawet już parafowany przez Zarząd Spółki i stronę społeczną – niestety jego podpisanie blokuje organ właścicielski czyli PKP S.A.
Co więcej Zarząd PKP S.A. w ogóle nie chciał rozmawiać ze stroną społeczną na temat parafowanego Paktu a po interwencji na szczeblu ministerialnym w trakcie spotkania z Prezesem PKP S.A. Panią Wasiak pada oświadczenie, że nie można podpisać tego Paktu ponieważ „trąci o pomocą publiczną” – ale nie ma przeszkód do jego negocjowania z inwestorem strategicznym.

Strona związkowa zażądała wypełnienia porozumień z kwietnia ub. roku lub wskazania jak strona rządowa zamierza wypełnić wspomniane porozumienia w trakcie kiedy trwają już analizy due diligence.
Strona społeczna przypomniała przykład prywatyzacji Spółki PNI kiedy organ właścicielski stwierdził, że w trakcie trwania analiz w trybie due diligence zawarcie Paktu Gwarancji Pracowniczych nie jest już możliwe.

W odpowiedzi minister Massel powiedział, że prawnie możliwości są dwie:
– pierwsza to taka, że jeszcze w toku trwającej analizy due diligence jest możliwe podpisanie Paktu ponieważ analiza jeszcze trwa i można jeszcze w niej uwzględnić płynące z Paktu zobowiązania – wymaga to jednak w opinii ministra elastyczności strony społecznej,
- druga jest taka, że Pakt Gwarancji Pracowniczych będzie negocjowany z potencjalnym inwestorem. Minister Massel zaznaczył, że strona rządowa zgodnie z ustaleniami Zespołu trójstronnego z dnia 01.04.2011 nie podejmie decyzji prywatyzacyjnej bez podpisania paktu gwarancji pracowniczych.

Na takie stanowisko ministra strona związkowa oświadczyła, że mając na uwadze złamanie porozumienia już nastąpiło oraz wcześniejsze doświadczenia historyczne jak choćby w przypadku Spółki Przewozy Regionalne miał tam zostać podpisany mały pakt, duży pakt a w efekcie do dzisiaj nie ma żadnego - nie ma najmniejszego zaufania do strony rządowej co do realizacji całości porozumienia.
Ciekawostką jest stwierdzenie ministra Massela, że przykład Przewozów Regionalnych nie jest adekwatny ponieważ tam mamy do czynienia z szesnastoma właścicielami nad którymi Rząd nie sprawuje kontroli i marszałkowie wybrali taki a nie inny kierunek tej Spółce.
Trudno tu nie zapytać kto doprowadził do takiej utraty kontroli na państwowym przedsiębiorstwem? Przypomniano także ministrowi, że w Przewozach Regionalnych Pakt Gwarancji Pracowniczych miał zostać zawarty przed procesem usamorządowienia co było zapisane w porozumieniu ze związkami i na tym przykładzie można śmiało powiedzieć, że strona społeczna została oszukana.

W związku z tym, że strona rządowa nie potrafiła na dzisiejszym spotkaniu Zespołu odpowiedzieć na pytanie strony społecznej o to w jaki sposób zamierza rozwiązać sprawę złamania uzgodnień i jak chce zrealizować porozumienie z dnia 01.04.2011 dotyczące podpisania Paktu Gwarancji Pracowniczych w spółkach TK Telekom i PKP Cargo a także z widocznym brakiem dobrej woli rozwiązania problemu strona związkowa poinformowała, że w miesiącu kwietniu zostanie przeprowadzony dwugodzinny strajk ostrzegawczy we wszystkich spółkach Grupy PKP.

Strona rządowa przyjęła do wiadomości przedstawione stanowisko i w odpowiedzi minister Massel zaprosił przedstawicieli związków do rozmów w celu rozwiązania problemu zanim dojdzie do akcji protestacyjnej. Pierwszy termin spotkania w sprawie Spółki TK Telekom to 21.03.2012r. Termin spotkania w sprawie Paktu Gwarancji Pracowniczych w Spółce PKP Cargo zostanie podany do jutrzejszego popołudnia.

informację przygotował
Grzegorz Herzyk
 

« powrót drukuj powiadom znajomego