Archiwum

II posiedzenie Rady Krajowej ZZDR PKP

Od 08 do 09 maja br. odbywało się II posiedzenie Rady Krajowej ZZDR PKP.

W trakcie narady kolejno zajmowano się następującymi sprawami:

- zatwierdzono protokół z I posiedzenia Rady Krajowej ZZDR PKP jakie odbyło się 25.01.2012 w Warszawie,

- przedstawiono informację z organizacji oraz omówiono koszty, XXI Krajowego Zjazdu Delegatów – po przedstawieniu przez przewodniczącą zespołu organizacyjnego szczegółowego rozliczenia – zostało ono w głosowaniu przyjęte,

- odczytano wnioski i uchwały przyjęte przez XXI KZD – podjęto decyzje dotyczące realizacji poszczególnych zadań przez Radę Krajową ZZDR PKP,

- omówiono dotychczasową oraz przyszłą pracę zespołu Rady Krajowej ds. nowego PUZP dla pracowników bezpośrednio związanych z ruchem pociągów,

- przewodniczący poszczególnych sektorów ZZDR PKP przedstawili informację z ich działalności,

- dyskutowano nad dotychczasową działalnością KKZZ, oraz omówiono strategię dalszej działalności ZZDR PKP w strukturach tej organizacji w odniesieniu do decyzji podjętych na XXI KZD, na którym delegaci scedowali decyzje dotyczące udziału Związku w KKZZ na Radę Krajową ZZDR PKP,

- przedstawiona została informacja z pobytu delegacji zagranicznych w trakcie IX Międzynarodowych Zawodów Sportowych, kosztów z tym związanych oraz podjęto decyzję o składzie reprezentacji ZZDR PKP, uczestniczącej w rewizycie na zaproszenie Związku chorwackiego,

- Skarbnik ZZDR PKP przedstawił informację o finansach Związku,

- w ramach dyskusji nad sposobami wyegzekwowania od pracodawcy podwyżki wynagrodzeń w 2012 roku – przyjęto wewnętrzny Regulamin Prowadzenia Strajku, szczegóły zapisów regulaminu dostępne będą na poszczególnych komisjach zakładowych,

- rozpatrzono także pisma interwencyjne jakie wpłynęły do Rady Krajowej,

-podjęto szereg uchwał dotyczących bieżącej działalności Związku min. wydania Vademecum dyżurnego ruchu, wyasygnowania środków i przelania ich na subkonto pomocowe „dla Andrzeja”, zakupienia na wniosek kol. Furmana - upominków dla grupy ubogich dzieci z Ukrainy jaka przebywać będzie w lipcu na Śląsku,

W drugim dniu obrad gośćmi Rady Krajowej ZZDR PKP byli P. Tadeusz Ryś – przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz P. Jacek Kałłaur – członek Zarządu PKP PLK S.A.- dyrektor ds. pracowniczych.

Przewodniczący PKBWK ogólnie omówił obecne prace Komisji w zakresie ostatnich wypadków jakie miały miejsce na kolei. Powiedział o widocznych nieprawidłowościach jakie zauważa komisja na stanowiskach pracy pracowników bezpośrednio prowadzących ruch pociągów w Polsce. Wskazał na złą organizację miejsc pracy, brak dostatecznych szkoleń wśród pracowników, niewłaściwie prowadzone prace modernizacyjne itp. Szef PKBWK wykazał się bardzo dobrą znajomością i zrozumieniem problemów nurtujących pracowników posterunków ruchu – niestety w kompetencjach Komisji jest tylko wskazywanie nieprawidłowości i przekazywanie wniosków zapobiegawczych a nie karanie winnych.

Członek Zarządu P. Jacek Kałłaur przedstawił swoją wizję zmian w Spółce dotyczących sposobu wynagradzania pracowników. Zmiany miałyby powodować włączenie większości dodatków do wynagrodzenia zasadniczego a wprowadzony system gwarantowałby coroczną systemową podwyżkę wynagrodzeń. Jako niedopuszczalne określił pozostawienie bez redukcji dotychczasowego systemu wynagrodzeń kontraktowych według planów Spółki rzesza osób wynagradzana według tego systemu będzie zmniejszona i przeniesiona do wynagrodzeń określonych w materii Układowej a kontrakty będą przeznaczone tylko dla najwyższych szczebli kadry zarządzającej. Prezes przekazał także informację, że Spółka nie ma na razie dalszych planów restrukturyzacyjnych i w najbliższym czasie żadne zmiany w tym zakresie nie są przewidziane ani planowane.

informację przygotował
Grzegorz Herzyk
 

« powrót drukuj powiadom znajomego