Archiwum

UMACNIANIE DIALOGU SPOŁECZNEGO W SEKTORZE KOLEJOWYM w CHORWACJI

W dniu 20.10.2015 – piętnastoosobowa delegacja przedstawicieli ZZDR PKP uczestniczyła w konferencji podsumowującej projekt „Strengthend social dialogue in the railway sector in Croatia” (Umacnianie dialogu społecznego w sektorze kolejowym w Chorwacji). Konferencja odbywała się w stolicy Chorwacji – Zagrzebiu. Delegacji przewodniczył kol. Aleksander Motyka.

O projekcie i jego celach pisaliśmy obszerniej TUTAJ .
Przypominamy, że Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP podjął działania w Urzędzie ds. Finansowania i Realizacji Projektów Unijnych i pozyskał środki z budżetu Unii Europejskiej pozwalające na realizację tego projektu.

Celem konferencji było podsumowanie działań projektowych, omówienie zrealizowanych w ramach projektu cyklu szkoleń oraz przedstawienie założeń wypływających z opracowanej na potrzeby projektu publikacji. Integralną częścią Konferencji był panel dyskusyjny w ramach którego przedstawiono rekomendacje płynące z doświadczeń projektowych, omówienie możliwości ich wdrożenia oraz wymiana informacji i doświadczeń na temat bieżących problemów organizacji związkowych w Polsce i w Chorwacji.

Jednym z najcenniejszych owoców Projektu jest oświadczenie przedstawicieli Chorwackiego związku Sindikat Żeljeznicara Hrvatske – SZH, że trzy duże kolejowe centrale związkowe w tym kraju podjęły działania zmierzające do konsolidacji i połączenia się w ramach jednej organizacji aby podnieść swoją skuteczność i siłę w walce o prawa pracownicze.
Analizę wszystkich efektów Projektu – przedstawił ekspert Cyprian Szyszka, który jednocześnie przygotował i przeprowadził program szkoleniowy na terenie Chorwacji.

W drodze powrotnej delegacja ZZDR PKP miała okazję zwiedzić fragment stolicy Serbii – Belgradu.

Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu – dziękuje kol. Adamowi Miśtal – Koordynatorowi Projektu za zaangażowanie i wkład pracy w realizację tego przedsięwzięcia. Niewymiernym zyskiem wynikającym z realizacji tego projektu jest wzrost prestiżu naszej Organizacji na międzynarodowej arenie i zainteresowanie ze strony innych europejskich organizacji do nawiązania współpracy z naszym Związkiem.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego