Archiwum

XXV Jubileuszowy Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.

W dniach 14 – 17 marca 2016 roku w Lublinie odbywał się XXV Jubileuszowy Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.
Był to zjazd sprawozdawczy na którym w ramach programu obrad przedstawione zostały sprawozdania:
- z działalności Rady Krajowej ZZDR PKP za 2015 rok,
- Skarbnika ZZDR PKP - z finansów za 2015 rok,
- Krajowej Komisji Rewizyjnej – z przeprowadzonych działań w 2015 roku,
Sprawozdania zostały w głosowaniach przyjęte.

Delegaci dokonali wyboru nowego składu Komisji Statutowej po rezygnacji części jej Członków oraz wniosku o jej rozwiązanie.
Nowy skład Komisji Statutowej to:
BANACH Ryszard – Przewodniczący komisji - MKR ZZDR PKP Szczecin
BOCHENEK Roman – Członek komisji - KR ZZDR PKP ZLK Nowy Sącz
GRAJCAR Leokadia – Członek komisji - KR ZZDR PKP ZLK Nowy Sącz
RATAJCZAK Janusz – Członek komisji - MKR ZZDR PKP Zielona Góra
WALOSCZYK Janusz – Członek Komisji – MKR ZZDR PKP Tarnowskie Góry
Delegaci rozpatrzyli i przyjęli kilka poprawek do Statutu ZZDR PKP

Obecni na Zjeździe Członkowie Rady Krajowej ZZDR PKP dokonali także wyboru okazjonalnego logo 25-lecia ZZDR PKP spośród projektów nadesłanych w ramach ogłoszonego konkursu.

Po zakończeniu drugiego dnia obrad gośćmi Zjazdu byli:
- Przewodniczący OPZZ kol. Jan Guz,
- Przewodnicząca Rady Wojewódzkiej OPZZ województwa Lubelskiego Wiesława Janczak
- Prezes PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. Maciej Lignowski
- Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównej Inspekcji Pracy Krzysztof Kowalik
- Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych PKP PLK S.A. Grażyna Blicharz
- Dyrektor Projektu ds. dialogu społecznego Adrian Albertyński
- Dyrektor PKP PLK S.A. ZLK Lublin Zygmunt Grzechulski
- Z-ca Dyrektora PKP CARGO S.A. Wschodni Zakład Spółki Wojciech Chobotow
Delegaci mieli okazję zadać szereg pytań związanych z obecną sytuacją zarówno w poszczególnych spółkach Grupy PKP jak i w całej branży związanej z transportem kolejowym.
 
 

« powrót drukuj powiadom znajomego