Archiwum

ZZDR PKP sygnatariuszem „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”.

Jako przedstawiciele grupy zawodowej najbardziej związanej z bezpieczeństwem ruchu kolejowego podpisaliśmy
„Deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”.
Jest to jedna z najnowszych propozycji działań w obszarze podnoszenia kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.
Inicjatywa Urzędu Transportu Kolejowego a wśród przystępujących do niej oprócz Naszego Związku znaleźli się min.: Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, zarządcy infrastruktury, przewoźnicy kolejowi, jednostki naukowe i badawcze oraz certyfikujące, media branżowe, producenci taboru oraz producenci urządzeń kolejowych.
Deklaracja odnosi się w szczególności do zasad i sposobów wsparcia wszelkich działań mających na celu propagowania kultury bezpieczeństwa w całym środowisku kolejowym.
W treści Deklaracji znaleźć można min. takie odniesienia do kultury bezpieczeństwa:
„szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowane na znalezienie rozwiązań”
„odchodzenie od przypisywania winy – nie szukamy winnych – szukamy rozwiązania problemu”
co naszym zdaniem jest właściwym kierunkiem podejścia do tej problematyki.
 
 

« powrót drukuj powiadom znajomego