Sektor Infrastruktury » >>>PAŹDZIERNIK 2016<<<

Spotkanie z pracodawcą 10.10.2016

Po długiej przerwie odbyło się spotkanie pracodawcy ze związkami zawodowymi sygnatariuszami ZUZP w PKP PLK S.A.
Na spotkaniu obecny był osobiście prezes Zarządu Spółki Pan Ireneusz Merchel oraz dyrektor IPR Pani Grażyna Blicharz. Pracodawca poinformował nas o następujących sprawach ;
1. Wprowadzono zmiany organizacyjne którymi objęta została przede wszystkim Centrala Spółki. Zmiany polegały min. na zlikwidowaniu 4 biur oraz zmniejszeniu ilości dyrektorów projektów ze 137 osób docelowo do 29 z jednoczesną zmianą ich wynagrodzenia (zmniejszeniem). Pracownicy którym zmieniono stanowisko dyrektora projektu a którzy zdecydowali się pozostać w spółce są obecnie wynagradzani wg. tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego.
2. Omówiono wprowadzony niedawno na podstawie opracowanego przez zespół składający się z 8 dyrektorów IZ - ów "System Normowania Poziomu Zatrudnienia w Administracji zakładów linii kolejowych. 05 października w tej samej sprawie przedstawiciele SI spotkali się już z IPR. Prezes zaproponował aby w 2017 roku powołać wspólny zespół z udziałem przedstawicieli związków zawodowych, który dokona oceny wdrożonego Normowania wielkości zatrudnienia w Administracji IZ i ISE. Zaznaczyć należy, że takiego "Normowania" stanowisk administracyjnych dokonano po raz pierwszy w XV letniej historii spółki. Dotychczas "Normowano" jedynie Nas czyli linię poprzez dobrze wam znane chronometraże.
3. Prezes Merchel dementował informacje o tym jakoby w spółce zapadła decyzja o zmianach granic zakładów czy łączeniu bądź dzieleniu ISE. Poinformował jednak, że kilka IZ oraz ISE zwracało się do niego podczas spotkań w terenie z zapytaniami o możliwość korygowania granic czy przesunięć granic ISE lub IZ - ów. Wszelkie takie wystąpienia są jak powiedział - analizowane co nie znaczy, że będą wdrażane w życie. Zdaniem Prezesa PKP PLK S.A. , sprawa ta wróci jednak nie wcześniej niż w drugiej połowie 2017 roku i z pewnością zostanie poddana opiniowaniu i ocenie przez Partnerów Społecznych (czytaj) - związki zawodowe. Można się więc spodziewać, że nastąpią jakieś ruchy organizacyjne również na szczeblu IZ. Obecnie na poziomie IZ-ów Prezes chciałby doprowadzić do wygaszenia (zlikwidowania) tzw. zamiejscowych siedzib (dotyczy to połączonych już IZ- ów. Z danych spółki wynika, że siedziby te właściwie już samoistnie ,,dokańczają swój byt" i wygaszają działalność. W tej sprawie bardzo proszę o informację zwrotną jak wygląda rzeczywiście ta sprawa z waszego punktu widzenia (może być telefonicznie).
4. Rozstrzygnięty został przetarg ogłoszony przez Brokera na wyłonienie firmy ubezpieczeniowej do obsługi Ubezpieczenia pracowniczego typu "P". Najkorzystniejszą i zupełnie nową ofertę złożyło PZU życie a jej szczegóły zostaną podane do wiadomości pracowników w najbliższym czasie. Nowa umowa powinna zadziałać od 01.01. 2017 roku a ma zostać wdrażana systematycznie po połowie IV kwartału tego roku czyli gdzieś w okolicy 01 grudnia 2016 r.
5. Gratyfikacja z okazji Święta Kolejarza zgodnie z ZUZP wynosić będzie w tym roku 266 złotych 06 groszy i zostanie wypłacona w terminie do 10 grudnia.
Oprócz niej będzie uruchomiona specjalna nagroda z okazji XV lecia PKP PLK S.A. której wysokość zostanie dokładnie podana wraz z określeniem zasad wypłaty na następnym spotkaniu.
Wysokość kwoty nie jest jeszcze znana a szczegóły poznamy po zamknięciu bilansu za trzy kwartały działalności spółki w 2016 roku.
Wypłata tej nagrody nastąpić ma w dniu wypłaty wynagrodzenia za miesiąc październik czyli do 10 listopada br. Nasza propozycja podzielenia środków na nagrodę (premię) czy jakkolwiek by to zwał z okazji 15 lat PLK została złożona pracodawcy dziś i jest następująca;
Przyjmując, że w podziale tych środków uczestniczą wszyscy pracownicy zatrudnieni w naszej spółce na dzień w którym przypadło XV lat jej istnienia, należałoby przeliczyć kwotę tak aby ustalić jej wysokość za każdy rok lub nawet rozbić ją na miesiące i ilość pracowników w dniu XV lecia a następnie wyliczyć dla każdego pracownika mnożąc okres zatrudnienia (x) przez stawkę za każdy rok lub miesiąc pracy w spółce (y) .
Myślę, że każdy pracownik nawet ten najkrócej pracujący otrzymałby jakąś choćby symboliczną kwotę i poczułby się w pewien sposób doceniony.
Wiem że po sieci jest rozpowszechniana informacja w której przebija się konkretna kwota. Cóż nie możemy nikomu zabronić pisania ale proszę traktować te "rewelacje" w kategorii bredni. Dokładnej kwoty dzisiaj nie zna nawet Prezes i Zarząd spółki a co dopiero autorzy rozpowszechnianych plotek.
6. Spółka jest również gotowa jednorazowo wypłacić chętnym pracownikom ekwiwalent za niewykorzystany urlop WD bez zmiany złożonej deklaracji co do formy jego wykorzystania w okresie 5 lat. Jeśli w którymkolwiek IZ ktokolwiek będzie informował pracowników, że mają przy tej okazji zmienić swoją poprzednio złożoną 5 letnią deklarację bo tak kazała centrala PLK, to proszę o tym natychmiast poinformować właściwy dla was KR lub MKR ZZDR PKP, ponieważ jest to absolutnie nieprawda.
7. Kolejne spotkanie z pracodawca odbędzie się w dniu 20 października tego roku i dotyczyć będzie materii układowej a przede wszystkim naszej propozycji zmiany formy udzielania dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w soboty.

Jerzy Oleszak
Przewodniczący SI ZZDR PKP
 

« powrót drukuj powiadom znajomego