Sektor Infrastruktury

>>>LISTOPAD 2017<<<

 

Zwrotniczy nadal nie Kolejarz

Mimo naszych starań i pozytywnych rekomendacji Ministerstwa nadal utrzymuje się kuriozalna sytuacja, w której stanowisko ZWROTNICZEGO - pracownika niejednokrotnie biorącego udział w przygotowaniu drogi przebiegu - nie jest stanowiskiem kolejowym.
Nie składamy jednak broni i walczymy dalej o dobrą zmianę w tym zakresie.

ZFŚS - co z odpisami dla Emerytów ?

Pismo interwencyjne skierowane do Spółki PKP PLK S.A. ws. uzupełnienia środków na ZFŚS o odpisy dla Emerytów uprawnionych do świadczeń.

2 lata stażu...do czego?

Skierowaliśmy do Zarządu PKP PLK pismo z prośbą o interpretację zapisów rozporządzenia w zakresie wymogu dwuletniego stażu na stanowisku kolejowym uprawniającego do....no właśnie do czego - szkolenia czy zatrudnienia?

Zmiany w ZUZP PKP PLK - stanowisko ZZDR PKP

Zamieszczamy nasze stanowisko odnośnie zmian proponowanych przez Pracodawcę w zapisach ZUZP dla pracowników PKP PLK S.A.

Pomoc psychologiczna zawieszona?

Pismo interwencyjne ws. problemów w kontakcie z punktami pomocy psychologicznej dla pracowników.

Czy potrzebna dodatkowa dokumentacja na posterunkach?

W związku z interpretacją Biura Dróg Kolejowych Centrali PKP PLK S.A. zapisów instrukcji w zakresie dokonywania zapisów w D831 - skierowaliśmy pismo interwencyjne do Prezesa Olkiewicza w sprawie wprowadzania dodatkowej dokumentacji na posterunkach nastawczych

Rekompensaty - cd....

Odbyło się kolejne spotkanie ZZDR PKP z Prezesem Zarządu Spółki PKP PLK S.A. w temacie wypłat rekompensaty za nieudzielony lub udzielony w sposób niewłaściwy dzień wolny w zamian za pracę w niedzielę lub święto.
Ponowiliśmy również w formie pisemnej nasze propozycje rozwiązania tego problemu (pismo w załączeniu).
Pan Prezes wyraził wolę rozwiązania problemu w sposób korzystny dla pracowników. Prawdopodobnie odbędzie się to przy pomocy protokołu dodatkowego do ZUZP, którego treść ma zostać przedstawiona sygnatariuszom jeszcze w tym miesiącu.
Oczywiście w protokole dodatkowym znaleźć się mają również zapisy (zmiany) proponowane przez pracodawcę w innych tematach (częściach) ZUZP. Jakie? - poinformujemy Was jak otrzymamy projekt protokołu.

« powrót drukuj powiadom znajomego