Aktualności

Szkolenia z prawa pracy

W dniach 21 i 22 marca 2019 roku odbyły się szkolenia z zakresu obecnie obowiązującego prawa pracy, ustawy o związkach zawodowych oraz pracowniczych planów kapitałowych.
W zajęciach udział wzięło ponad 35 osób, w tym Przewodniczący KR i MKR wchodzących w skład Sektora Infrastruktury ZZDR PKP, członkowie Zarządu SI ZZDR PKP oraz członkowie Sektorowej Komisji Rewizyjnej SI ZZDR PKP.
Dzięki wiedzy przekazanej przez prowadzącego szkolenie Dr. Janusza Żołyńskiego funkcyjni członkowie naszego związku poszerzyli swoją wiedzę o bieżące informacje z w/w zakresu.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego