Aktualności

Czy dojdzie do strajku 26 maja 2019 roku?

W dniu 03.04.2019 w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Krajowej ZZDR PKP.
W trakcie obrad rozpatrzono wnioski i uchwały przyjęte na ostatnim posiedzeniu Rady Krajowej ZZDR PKP w Nowym Dworze Mazowieckim.
Przyjęto także Wewnętrzny Regulamin Organizacyjny Prezydium RK ZZDR PKP nowej kadencji i przydzielono zadania poszczególnym członkom Prezydium.

W sprawach organizacyjnych poruszono między innymi kwestie organizowanych ostatnio szkoleń z prawa pracy oraz udział ZZDR PKP w realizacji kolejnego projektu unijnego.

Znaczną część obrad poświęcono współpracy z innymi związkami w kontekście wspólnych działań podejmowanych w ramach prac i negocjacji w sprawie wzrostu wynagrodzeń w spółce PKP PLK S.A..
W trakcie dyskusji przedstawiono propozycję wzrostu wynagrodzeń zaproponowaną przez pracodawcę.
Zebrani wypowiedzieli się w sposób jednoznacznie negatywny zarówno pod kątem kwoty jak i terminów wdrożenia wzrostu wynagrodzeń w bieżącym roku.
Po analizie przedstawionej przez pracodawcę propozycji zebrani na podstawie Statutu Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek Zarządu SI ZZDR PKP o akceptację zorganizowania i przeprowadzenia akcji protestacyjnej w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..
W trakcie dyskusji postanowiono aby Zarząd SI ZZDR PKP uzgodnił z pozostałymi organizacjami związkowymi terminy;
1/ Powołania w Zakładach Pracy wspólnych Komitetów protestacyjno strajkowych,
2/ Zorganizowania i przeprowadzenia referendum strajkowego,
3/ Terminu i formy przeprowadzenia akcji protestacyjno strajkowej w tym strajku Ostrzegawczego, tak aby w przypadku braku satysfakcjonującego poziomu wzrostu wynagrodzeń uruchomić wszelkie procedury wynikające ze statutów organizacji związkowych oraz ,,Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych”.
Podczas omawiania tematu formy i terminu ewentualnej akcji protestacyjnej w tym dwugodzinnego strajku ostrzegawczego, zebrani wskazali jako jedną z możliwych dat takiej akcji dzień 26 maja 2019 roku.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego