Aktualności

Kolejny etap projektu „Learning FAST and GREEN”

Wiedza jako niezbędne narzędzie działań adaptacyjnych do postępujących zmian klimatu oraz analiza zaleceń Unii Europejskiej dotyczącej przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji – były to wiodące tematy kolejnego etapu projektu „Learning FAST and GREEN”, w którym ZZDR PKP jest partnerem.

W warsztatach, które odbyły się w dniach 26 - 27 czerwca w Wilnie wzięły udział delegacje organizacji związkowych: Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti z Włoch, Coalición Sindical Independiente de Trabajadores de Madrid - CSIT Unión Profesional z Hiszpanii, Lithuanian Trade Union Confederation (Lietuvos Profesinių Sąjungų Konfederacija) z Litwy, Zwiazek Zawodowy Dyżurnych Ruchu Polskich Kolei Państwowych z Polski, Federation of Transport Workers Podkrepa z Bułgarii, Riga Business Association z Łotwy, The Municipality Gjorce Petrov z Macedonii.
Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP reprezentowali: Przewodniczący Związku kol. Aleksander MOTYKA, Wiceprzewodniczący Związku kol. Adam MIŚTAL oraz kol. Marzanna ZAWISZA z MKR Kraków.

Zmiany klimatu to wielkie wyzwanie współczesnego świata. Musimy nie tylko intensyfikować działania w kwestii zapobiegania, ale także potrafić dostosować się do zmieniających się warunków klimatycznych. Obecnie adaptacja do zmian klimatu jest jednym z głównych filarów zrównoważonego rozwoju. Dlatego tak ważny jest dostęp aktualnej wiedzy i wykorzystanie nowoczesnych metod informatycznych w celu przewidywanych w przyszłości zmian klimatu, co pozwoli odpowiednio się do nich przygotować i zminimalizować negatywne ich skutki – podkreślił kol. Miśtal Adam rozpoczynając dyskusję nad wytycznymi Unii Europejskiej dotyczącymi ograniczenia globalnego wzrostu temperatury, przejścia do zielonej gospodarki i w konsekwencji powstrzymania zmian klimatu.

Delegacje z poszczególnych krajów przedstawiły działania jakie planują ich kraje w zakresie adaptacji zmian klimatu w aspekcie polityki klimatycznej. Przedstawiono działania planistyczne oraz rozwiązania techniczne i ich znaczenie dla poprawy naturalnego środowiska człowieka.
Omówiono również negatywne skutki zmian klimatu na zdrowie i jakość życia mieszkańców. Podniesiona również w dyskusji została kwestia tego, jak możemy ograniczyć skutki takich zagrożeń poprzez własne działania. Kol. Aleksander Motyka Przewodniczący ZZDR PKP przedstawił przykłady zrównoważonego i ekologicznego transportu miejskiego w naszym kraju.

Na koniec warsztatów dokonano analizy nowej sytuacji zatrudnienia w sektorze transportu, tzw. zielonych miejsc pracy – są to miejsca pracy powstałe w wyniku włączenia zasady zrównoważonego rozwoju w procesy modernizacyjne. Uczestnicy warsztatów zgodnie przyznali że prace te związane są przede wszystkim z sektorem transportu zbiorowego, odnawialnych źródeł energii, budownictwa i gospodarki odpadami.
Ich rozkwit związany jest z rosnącym przekonaniem, że zmiany klimatu są efektem działania człowieka, więc ich zahamowanie wymaga zmian ekonomicznych, zapewniających zachowanie środowiskowego dobrostanu i zapewnienie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych oraz pracujących w sektorach, które obecnie przyczyniają się w największy sposób do globalnego ocieplenia, takich jak przemysł samochodowy czy też wydobycie i spalanie paliw kopalnych.

Sprostanie wymaganiom środowiskowym i transformacja sektora energetyki i przemysłu to ogromne wyzwanie jakie stawia przed nami Unia Europejska i społeczność międzynarodowa.
Z dotychczasowych doświadczeń Polski widać, że transformacja daje szansę na zwiększenie wydajności przemysłu, efektywności energetycznej, przemian strukturalnych.
Jednakże należy mieć na uwadze, że polska gospodarka nadal musi konkurować z producentami z całego świata, dlatego tak ważne jest wyrównanie poziomu zobowiązań redukcji emisji na poziomie globalnym. Innymi ważnymi aspektami są zapewnienie odpowiedniego i stabilnego finansowania inwestycji pro środowiskowych, a także ustanowienie ram prawnych i standardów wpływających na zachowanie konkurencyjności.

Realizując kolejny etap projektu „Learning FAST and GREEN”, mamy dokonać analizy, w jaki sposób przekształcenia w kierunku zielonej gospodarki wpływają na nasz sektor.
W związku z powyższym potrzebujemy Waszej współpracy. Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie poniższego kwestionariusza. Jest to ankieta online, której wypełnienie zajmie kilka minut. W poniższym linku możecie znaleźć dokument w języku polskim :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeSBBlIY76_xZXOI9efnsnAg22PrhGP_zB-bScJmMCBZLI2g/viewform Przygotował
Koordynator projektu - Miśtal Adam
 
 

« powrót drukuj powiadom znajomego