Archiwum

 

Realizację deklaracji czas zacząć!

2015-04-08 19:04
Wystąpiliśmy do Centrali PKP PLK S.A. o podjęcie działań mających na celu relizację deklaracji Zarządu przed reorganizacją Sekcji Eksploatacji w poszczególnych IZ w zakresie ilości zawiadowców i ich zadań.
Jak to miało być pięknie i wspaniale, jak to zawiadowcy mieli wspomagać. pomagać, radzić pracownikom w terenie, jak mieli mieć czas dla każdego pracownika na linii .... tym czasem n razie wychodzi jak zwykle.
 

SWDR po zmianach

2015-04-08 18:40
Zamieszczamy odpowiedź jaką otrzymaliśmy na nasze wystąpienie do Spółki w sprawie nowej wersji SWDR (publikacja na stronie z dnia 13.03.2015).
Odpowiedź nie kończy sprawy szczególnie w zakresie planowania przesyłek z TN.
Przeprowadzone konsultacje z przewoźnikami pozwalają stwierdzić, że nie byłoby dla nich problemem takie samo postępowanie z TN jakie jest z TWR-ami. Twierdzą oni, że nie ma to dla nich w zasadzie różnicy.
Zastanawia nas więc co stoi na przeszkodzie żeby sprawę rozwiązać w sposób zwiększający poziom bezpieczeństwa ruchu - co jest priorytetem w naszej Firmie.
 

18 kwietnia WSZYSCY DO WARSZAWY

2015-03-31 19:37
18 kwietnia br. największe centrale związkowe organizują ogólnopolski protest przeciw polityce obecnego rządu.
Nie zabraknie na nim Członków naszego Związku - apelujemy do Koleżanek i Kolegów o jak najliczniejszy udział w tej pikiecie.
W załączeniu apel Przewodniczącego ZZDR PKP i treść żądań central związkowych.
 

Jeszcze o niedoleganiu iglic.

2015-03-27 19:23
Kolejne wątpliwości z jakimi zwróciliśmy się do Biura Bezpieczenstwa - po wejściu w życie nowej instrukcji Id-4.
 

Kontroler sprawdzał tylko poziom wiedzy w zakresie SMS

2015-03-27 19:12
Publikujemy odpowiedź jaką otrzymaliśmy na naszą interwencję w sprawie stylu kontroli przeprowadzanych przez jednego z pracowników IBR na posterunkach ruchu.
Z terści odpowiedzi wnioskujemy, że Centrala dość specyficznie interpretuje tak popularne ostatnio hasło "..kultura bezpieczeństwa..." - odmieniane przez wszyskie możliwe przypadki.
 

Czas pracy Zawiadowcy....

2015-03-27 19:05
Zamieszczamy treść wystąpienia do Centrali PLK S.A. zawierającego pytania ws. trybu pracy zawiadowców na Sekcjach Eksploatacji.
 

Wspólny polsko-chorwacki projekt.

2015-03-22 12:28
Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP wspólnie z chorwackimi związkami zawodowymi realizuje projekt pt.:
„Umacnianie dialogu społecznego w sektorze kolejowym w Chorwacji”.
 

Szkolenie z rachunkowości

2015-03-13 20:14
Rada Krajowa ZZDR PKP w dniach 23-26 luty i 02-05 marca 2015r. zorganizowała w Warszawie szkolenie z Rachunkowości, finansów i wydatkowania funduszy związkowych dla członków Zarządów, członków Komisji Rewizyjnych, skarbników komisji zakładowych, odpowiedzialnych za nadzór nad finansami związkowymi.
 

Poprawki do nowego Rozporządzenia.

2015-03-12 09:19
Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z wnioskiem o zainicjowanie poprawek do nowego Rozporządzenia w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego.
 

NA ZAWSZE W NASZEJ PAMIĘCI

2015-03-02 17:33
W przeddzień trzeciej rocznicy katastrofy kolejowej pod Szczekocinami delegacja ZZDR PKP z Przewodniczącym Związku na czele, złożyła wieniec i zapaliła znicze pod tablicą upamiętniającą Ofary katastrofy.
Na zawsze pozostaną one w naszej pamięci.
 

Procedury przy niedoleganiu iglic wg. nowego Id-4

2015-02-20 18:42
Nasze wystąpienie i odpowiedź Spólki ws. interpretacji nowej instrukcji Id-4 w zakresie postępowania w przypadku niedolegania iglic
 

Nagrody jubileuszowe a Protokół dodatkowy nr 11 do ZUZP

2015-02-20 17:49
Nasze wystąpienie i odpowiedź w sprawie interpretacji Protokołu dodatkowego nr 11 do ZUZP w zakresie nagród jubileuszowych.
 

Rygorystycznie przestrzegajmy procedur!!!

2015-02-20 17:32
Przekazujemy Wam treść wyjaśnienia zapisów Ir1 będące odpowiedzią na nasze pismo w sprawie stwierdzania niezajętości torów - publikacja na stronie z dnia 07.02.2015.
 

WD w większości w "naturze"!

2015-02-13 08:38
Nie potwierdziły się obawy niektórych, że większość pracowników sprzeda swoje dodatkowe wolne pracodawcy.
Bardzo się cieszymy z faktu, że zdecydowana większość uprawnionych wykorzystuje dodatkowy urlop zgodnie z jego ideą.
Poniżej pismo otrzymane ze Spółki informujące o proporcjach deklaracji pracowników w tej sprawie.
 

Z prac Sektora

2015-02-12 20:47
Treść podpisanego porozumienia kończącego spór zbiorowy w PKP CARGO S.A. z dnia 30.10.2014.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego