Aktualności

Informacje z PKP CARGO S.A.

W dniu 28 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie Zarządu Spółki PKP Cargo S.A ze stroną społeczną.
Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne w formie video konferencji, w której przedstawiciele ZZDR PKP jako strona ZUZP brali udział.

Zarząd przedstawił prezentację pracy powołanego zespołu na temat spadku przewozów, utraty rynku i analizy zatrudnienia w Spółce.
Zarząd jest zdania iż dalsze oszczędności są konieczne i miałyby przybrać formę:
1) dalszego obniżania wymiaru czasu pracy
2) nieświadczenia pracy

Działaniami tymi miałyby zostać objęte lokalizacje gdzie nie ma obecnie pracy. Wyłączenie miałoby dotyczyć pracowników bezpośrednio związanych z przewozami.
Rozpatruje się również alokacje pracowników między zakładami.
Zarząd nie określił jakie to lokalizacje, jakie zawody, jaki okres, jaka wysokość i od kiedy.
Nie przedstawiono żadnych konkretnych działań mających na celu ratowania sytuacji Spółki poza obszarem kosztów pracowniczych.

Strona społeczna kategorycznie sprzeciwiła się takiemu kierunkowi działań, i zapowiedziała rozpoczęcie przygotowań do AKCJI PROTESTACYJNEJ zarówno przeciw obecnemu Zarządowi jak też organowi właścicielskiemu, który w obecnej sytuacji Spółki rozszerzył skład osobowy organu nadzorczego w postaci powołania nowego jej członka.

Jako strona społeczna nie możemy tylko przyglądać się jak obecny Zarząd i właściciel topią Spółkę, która jeszcze niedawno była gigantem przewozów towarowych.
Strona społeczna zaapelowała do Prezesa Warsewicza o podanie się do dymisji.

Zarząd Spółki zapowiedział kolejne spotkanie w pierwszej połowie września w trybie stacjonarnym, co umożliwi przekazanie informacji niejawnych, których nie można udostępnić w formie video konferencji oraz zobowiązał się do przedstawienia konkretnych rozwiązań.
Na tym spotkanie zakończono.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego