Aktualności

Dzień wolny na szczepienie.

Biuro Spraw Pracowniczych Centrali Spółki uprzejmie informuje, że Pracownikom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., którzy na dzień zaplanowanego świadczenia pracy mają wyznaczony termin szczepienia przeciwko COVID-19 i którzy w tym dniu poddadzą się szczepieniu, nieobecność z tego tytułu w pracy, zostanie uznana jako nieobecność usprawiedliwiona płatna.

Do uznania nieobecności w pracy w dniu szczepienia za usprawiedliwioną płatną niezbędne jest przedłożenie przez Pracownika zaświadczenia o wykonanym szczepieniu.
W celu udania się na szczepienie Pracownik powinien poinformować o tym fakcie bezpośredniego przełożonego oraz, o ile to możliwe, opiekuna kadrowego. Informacja taka winna być przedłożona z odpowiednim wyprzedzeniem, w miarę możliwości dowodnie tj. poprzez e-mail, sms lub pismem.

Niezbędnym jest, aby Pracownik niezwłocznie dostarczył Pracodawcy zaświadczenie o dokonanym szczepieniu, co umożliwi usprawiedliwienie nieobecności w pracy w dniu szczepienia oraz pozwoli rozliczyć wynagrodzenie za ten dzień.
W sytuacji, gdy Pracownik w terminie wyznaczonego szczepienia przeciwko Covid-19 uda się do punktu szczepień, a nie zostanie zaszczepiony z powodów niezawinionych przez siebie, powinien zwrócić się do punktu szczepień o wydanie stosownego zaświadczenia/potwierdzenia, które przedłoży Pracodawcy. Powinno ono zawierać informację, z jakiego powodu szczepienie nie zostało wykonane.

Powyższa procedura nie obowiązuje w przypadku, gdy termin szczepienia przeciwko Covid-19 przypada w dzień wolny od pracy dla Pracownika.

Biuro Spraw Pracowniczych
 

« powrót drukuj powiadom znajomego