Aktualności

Spotkanie z Pracodawcą

W dniu 11.05.2022 odbyło się spotkanie stron ZUZP oraz pozostałych organizacji związkowych działających w PKP PLK S.A.

• Na wstępie omówiono złożone przez pracodawcę propozycje zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Z otrzymanych przez Spółkę pism od przedstawicieli organizacji związkowych wynika, że spora część nie akceptuje większości z proponowanych zmian, część może rozmawiać o wybranych propozycjach, a zdarzały się też takie które są gotowe do rozmów na temat większości propozycji. Efektem tych rozmów była propozycja Pana Prezesa, zaakceptowana przez stronę społeczną, aby powołać zespół ds. opracowania ewentualnych zmian do ZUZP składający się z kilkunastu osób. Zespół zostanie powołany i zajmie się pracą w najbliższym czasie, a czy i jakie będą efekty jego pracy zobaczymy w przyszłości.

• Kolejnym tematem były podwyżki wynagrodzeń. Na wstępie obie strony ustaliły zgodnie, że podwyżka wynagrodzeń nastąpi i zgodziły się na termin jej wdrożenia od dnia 01 lipca 2022 (wypłata na 10 sierpnia). Strona społeczna wspólnie oświadczyła, że podtrzymuje swoje żądania z 24 marca tj. kwota podwyżki 750 złotych w uposażeniu zasadniczym. Prezes zaznaczył, że patrzy na realne możliwości i tylko o takich chce rozmawiać. Pomimo niezrealizowania planu zatrudnienia w I kwartale 2022 ( -226 etatów) i oszczędnościach z tym związanych powstałych w budżecie wynagrodzeń, to ogólnie budżet wynagrodzeń jest przekroczony. Wpływ na to ma znacznie większa niż zakładana ilość odejść osób na emerytury i wypłaty powstające z tego tytułu. Ponadto zaprezentowano nam wysokość inflacji w latach od 2017 do 2021 oraz jaki w tych latach był przyrost wynagrodzeń w Spółce PKP PLK S.A.. W ten sposób starano się nam pokazać, że wynagrodzenie było podnoszone o wiele więcej niż wskaźnik inflacji, a tym samym jest dużo wyższe niż byłoby gdyby je z nim powiązać. Od pierwotnej propozycji podwyżki wynagrodzenia zasadniczego w kwocie średnio 350 złotych złożonej przez pracodawcę w marcu, nastąpił postęp do wzrostu wynagrodzenia o poziom inflacji prognozowany przez NBP tj. 11% oraz biorąc średnie wynagrodzenie w Spółce (zarówno zasadnicze jak i średnie ogólnie). Tym samym pracodawca zaproponował, kwotę podwyżki w wynagrodzeniu zasadniczym prawie o połowę niższą niż wnioskowana przez stronę społeczną w terminie określonym j.w.. Pracodawca ponadto twierdzi, że proponowany wzrost będzie znaczący, gdyż wysokość pochodnych od wynagrodzenia zasadniczego w naszej Spółce wynosi 57%. Kilkukrotnie pracodawca podkreślał też aby strona społeczna patrzyła na wynagrodzenie brutto (ewentualnie całościowe netto) a nie tylko na zasadnicze.
Ponieważ obie strony uznały, że nie są w stanie w dniu dzisiejszym zbliżyć się do swoich propozycji kwotowych, kolejny termin spotkania ustalony zostanie w trybie roboczym, a powinno się ono odbyć na przełomie miesiąca maja i czerwca.

Po spotkaniu złożyliśmy w sekretariacie Prezesa Zarządu przygotowaną wcześniej propozycję zmian w załączniku nr 6 do ZUZP związaną z kwotą ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy (w załączeniu). Podpisy złożyli wszyscy obecni na spotkaniu przedstawiciele związków zawodowych.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego