Aktualności

Spotkanie z Zarządem PKP PLK S.A.

W dniu 03.11.2022 odbyło się spotkanie sygnatariuszy ZUZP z Prezesem Zarządu Spółki PKP PLK S.A.

Przedstawiono statystyki i dane spółki po 9 miesiącach działalności oraz powrócono do tematu proponowanych już wcześniej zmian do ZUZP, jednak zmodyfikowanych. Ostatecznie propozycje są następujące:

- włączenie do wynagrodzenia zasadniczego dodatku funkcyjnego (o którym obecnie mowa w załączniku Nr 3 do ZUZP);
- włączenie do wynagrodzenia zasadniczego dodatków za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (o których obecnie mowa w załączniku Nr 9 do ZUZP).

Zasadnicza różnica do proponowanych już wcześniej zmian polega na zmianie ich przeliczania.
Dotychczas proponowano nam włączenie części dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, w sposób proporcjonalny, tak aby po doliczeniu pochodnych pracownik nie zarobił na rękę mniej niż przed zmianą (aby nie stracił, ale też niewiele zyskał). Obecnie natomiast Prezes proponuje włączenie do wynagrodzenia zasadniczego w/w dodatków w całej aktualnie pobieranej kwocie.

Koszty wprowadzenia zmian spółka chce zapisać w biznes planie na rok 2023, co w pewien sposób ułatwi ich wdrożenie oraz sfinansowanie.

Wszelkie opinie, pomysły, uwagi, propozycje itp. proszę przesyłać do SI ZZDR PKP mailem, telefonicznie lub osobiście do końca przyszłego tygodnia.
Kolejne spotkanie przewidziane jest na 15 listopada br. i chcielibyśmy mieć przed nim już Wasze zdanie dotyczące powyższych propozycji.

Ponadto poinformowano nas, że z wypłatą za miesiąc listopad (do 10 grudnia) przekazana zostanie dodatkowa "premia" w wysokości kilkuset złotych.
Konkretnej kwoty Zarząd nie był w stanie podać ponieważ nie dysponuje jeszcze szczegółowymi wynikami za 10 miesięcy działalności.
Wspomniano o kwocie rzędu 400-500 złotych, ale proszono aby nie przywiązywać się do tych cyfr, bo kwota może się zmienić w każdą ze stron.
Premię otrzyma każdy pracownik spółki w jednakowej wysokości.

Nagroda z okazji Święta Kolejarza wynika z zapisów § 35 ZUZP i jest to 10 % jednomiesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w PKP PLK S.A. za rok poprzedni, co w tym roku daje kwotę 620,50 zł.

Poruszony został również temat podwyżki wynagrodzeń w nadchodzącym roku, jednak z uwagi na konieczność pilnego wyjazdu Prezesa nie mieliśmy możliwości go rozwinąć. Wrócimy do tego podczas spotkania 15 listopada.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego