Aktualności

XXXII Sprawozdawczo-wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów ZZDR PKP

XXXII Krajowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP

W dniach 24 – 27 stycznia 2023 roku w Nowym Dworze Mazowieckim odbywał się XXXII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.
Był to zjazd sprawozdawczo – wyborczy.

Po wyborze Komisji mandatowo-skrutacyjnej i Prezydium Zjazdu dokonano wyboru nowe komisje na okres IX kadencji:
- wyborczą,
- wniosków i uchwał,

Przedstawione zostały sprawozdania z działalności w poprzedniej kadencji:
- Rady Krajowej ZZDR PKP,
- Skarbnika,
- Krajowej Komisji Rewizyjnej,
- Komisji Statutowej,

Sprawozdania zostały przyjęte a ustępującym władzom udzielono absolutorium.

Delegaci wybrali władze Związku na kolejną IX kadencję.
Przewodniczącym Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP na IX kadencję został wybrany Kol. Aleksander Motyka.


Wybrano także nową Komisję Statutową, Krajową Komisję Rewizyjną oraz Kapitułę odznaczenia „Zasłużony dla ZZDR PKP”.

Delegaci wybrali także Redaktora naczelnego biuletynu „Na Nastawni” i na jego wniosek zatwierdzili zespół redakcyjny.
Przyjęto także Uchwałę programową na nową kadencję.
Po zakończeniu drugiego dnia obrad zwołano I nadzwyczajną Radę Krajową IX kadencji.

Gośćmi XXXII sprawozdawczo-wyborczego KZD ZZDR PKP byli:
- Przewodniczący OPZZ kol. Piotr OSTROWSKI,
- Prezes PKP SKM sp. z o.o. w Trójmieście Maciej LIGNOWSKI,
- Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. Pan Mirosław SKUBISZYŃSKI,
- Dyrektor Biura kadr i płac CARGOTOR Pani Katarzyna BOGUSZ,
- Członek Zarządu PKP ENERGETYKA S.A. – Marek KLESZCZEWSKI,
Delegaci mieli okazję zadać szereg pytań związanych z aktualnymi projektami i regulacjami w obszarze praw pracowniczych oraz z obecną sytuacją zarówno w poszczególnych spółkach Grupy PKP jak i w całej branży związanej z transportem kolejowym.

Nowe składy poszczególnych organów statutowych:


Prezydium Rady Krajowej ZZDR PKP:
MOTYKA Aleksander - Przewodniczący Związku z KR ZZDR PKP Nowy Sącz
GOLEC Adam – Wiceprzewodniczący Związku z MKR ZZDR PKP Opole
HERZYK Grzegorz – Wiceprzewodniczący Związku z MKR ZZDR PKP Katowice
MIŚTAL Adam – Wiceprzewodniczący Związku z MKR ZZDR PKP Kraków
OLESZAK Jerzy – Wiceprzewodniczący Związku z MKR ZZDR PKP Katowice
SMYRAK - MADZIAR Anna - Wiceprzewodnicząca Związku z KR ZZDR PKP przy Dolnośląskim Zakładzie Spółki PKP CARGO S.A
STĘPNIEWSKI Tomasz – Wiceprzewodniczący Związku z MKR ZZDR PKP Wrocław
BURZ Piotr – Członek Prezydium z MKR ZZDR PKP Rzeszów
GRYCMACHER Tomasz – Członek Prezydium z MKR ZZDR PKP Gdańsk
KALATA Elżbieta – Członek Prezydium z MKR ZZDR PKP Warszawa
KRAWCZYK Dawid – Członek Prezydium z MKR ZZDR PKP Częstochowa
SCHLESIONA Izabela – Członek Prezydium z MKR ZZDR PKP Częstochowa
ZIELIŃSKI Krzysztof – Członek Prezydium z MKR ZZDR PKP Lublin

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA ZZDR PKP:
STAWARZ Stanisław – Przewodniczący komisji - MKR ZZDR PKP Katowice
JUSZCZAK Ryszard – Członek komisji – MKR ZZDR PKP Ostrów Wielkopolski
ROLA Andrzej – Członek komisji – MKR ZZDR PKP Bydgoszcz
SZULC Barbara - Członek komisji - MKR ZZDR PKP Szczecin
SZCZECIŃSKI Bartosz – Członek komisji – MKR ZZDR PKP Kraków

KOMISJA STATUTOWA ZZDR PKP:
SAJ Henryk– Przewodniczący komisji - MKR ZZDR PKP Szczecin
KARANDYSZEWSKI Czesław – Członek komisji - MKR ZZDR PKP Szczecin
OLESZAK Jerzy – Członek Komisji – MKR ZZDR PKP Katowice
ORŁOWSKA Mirosława – Członek Komisji – MKR ZZDR PKP Wrocław
SOKÓŁ Rafał – Członek komisji - MKR ZZDR PKP ZLK Poznań

KAPITUŁA ODZNACZENIA ZASŁUŻONY DLA ZZDR PKP:
MIŚTAL Adam – Przewodniczący – MKR ZZDR PKP Kraków.
CHWIŁKOWSKI Gabriel - Członek Kapituły – MKR ZZDR PKP Ostrów Wielkopolski
HERZYK Grzegorz - Członek Kapituły – MKR ZZDR PKP Katowice
KAMIŃSKA Grażyna - Członek Kapituły – MKR ZZDR PKP Opole
KOWALCZYK Paweł - Członek Kapituły – KR ZZDR PKP Wałbrzych
PAWELEC Mieczysław – Członek Kapituły – MKR ZZDR PKP Częstochowa
SAJ Henryk - Członek Kapituły – MKR ZZDR PKP Szczecin
TKACZUK Lucyna – Członek Kapituły – MKR ZZDR PKP Białystok
WĄSIK Grzegorz – Członek Kapituły - MKR ZZDR PKP Lublin
WIADERNY Elżbieta – Członek Kapituły – MKR ZZDR PKP Skarżysko Kamienna
 
 

« powrót drukuj powiadom znajomego