Sektor Infrastruktury

Emerytury !!!

Emerytury dla mężczyzn uchwalone

Przepisy dające 60-letnim mężczyznom prawo do wcześniejszej emerytury czekają tylko na podpis prezydenta. Senat bez żadnych poprawek przyjął przepisy, w myśl których mężczyźni urodzeni przed 1949 r. będą mogli przechodzić na wcześniejsze emerytury.
Oznacza to, że teraz nowela, na którą czeka kilkadziesiąt tysięcy mężczyzn, trafi do podpisu prezydenta. Następnie zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw i po 14 dniach wejdzie w życie. Wszystko wskazuje więc, że już na początku maja będą oni mogli wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanie tego świadczenia. Panowie powinni do tego czasu wstrzymać się ze składaniem wniosków o przyznanie wcześniejszej emerytury, aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów. Na czym miałyby one polegać?
Zdarza się, że mężczyźni już teraz składają dokumenty, licząc na to, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyzna im to świadczenie od pierwszego dnia obowiązywania nowych przepisów. Trzeba jednak pamiętać, że ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie takich wniosków, najczęściej zaś rozpatruje je ekspresowo w ciągu kilku dni. Oznacza to, że zanim nowelizacja wejdzie w życie, musi odmówić przyznania tego świadczenia i wniosek trzeba będzie złożyć jeszcze raz. Nowela przewiduje, że mężczyźni urodzeni przed 1 stycznia 1949 r., którzy ukończyli 60 lat oraz mają co najmniej 35-letni okres składkowy i nieskładkowy, będą mogli przejść na wcześniejszą emeryturę. Prawo to w dalszym ciągu będą mieli mężczyźni w tym wieku i z tą datą urodzenia, którzy mają co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz zostali uznani za całkowicie niezdolnych do pracy.
Nowe przepisy stawiają jednak przed panami kilka dodatkowych warunków. Chodzi przede wszystkim o to, aby cały ich staż pracy wynikał z zatrudnienia na etacie. Mężczyzna, który spełni ten warunek w dniu wejścia nowelizacji w życie, będzie mógł złożyć wniosek o przyznanie tej emerytury. Wówczas ZUS nie będzie już mógł mu odmówić, zasłaniając się brakiem przepisów dających podstawę do przyznania tego świadczenia.
Ci zaś, którzy do 35-letniego,stażu wymaganego do uzyskania tej emerytury wliczają pięć lat studiów lub prowadzili np. działalność gospodarczą albo pracowali przez dłuższy okres na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia, otrzymają to świadczenie, jeśli udowodnią, że w ciągu ostatnich dwóch lat pracowali przez sześć miesięcy na etacie. Nie muszą tego robić jedynie ci mężczyźni, którzy saLna rencie bądź pobierają świadczenie lub zasiłek przedemerytalny.

Przyjęta przez Senat nowela zawiera także inne zmiany. Najważniejsza z nich dotyczy wydłużenia do dziesięciu lat okresu, w którym przedsiębiorcy będą mogli dochodzić zwrotu nienależnie opłaconych składek.


Przygotował J.O.
Źródło: Gazeta „Rzeczpospolita”
 

« powrót drukuj powiadom znajomego