Sektor Infrastruktury

Relacja z Sprawozdawczego Zebrania Delegatów SI ZZDR PKP

W dniu 18 luty 2009 roku w Kołobrzegu odbyły się obrady Sprawozdawczego Sektorowego Zebrania Delegatów Sektora Infrastruktury Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.

W trakcie trwania obrad Delegaci Sektorowego Zebrania Delegatów SI ZZDR PKP zapoznali się ze sprawozdaniami z działalności złożonymi przez Zarząd Sektora Infrastruktury, Skarbnika Zarządu oraz Sektorowej Komisji Rewizyjnej za rok 2008.
Delegaci po dyskusji i uzyskaniu odpowiedzi na zadawane pytania, przyjęli złożone sprawozdania.
W dalszej części obrad delegaci Sektorowego Zebrania Delegatów przyjęli stanowisko odnoszące się do wydarzeń ostatnich miesięcy oraz decyzji jakie zapadały w stosunku do pracowników innych spółek grupy PKP wyrażając w nim dezaprobatę i sprzeciw wobec swoistego zamachu na prawa pracownicze mając na względzie fakt, że decyzje jakie zapadają obecnie na szczeblu ZPK w stosunku do pracowników spółki PKP CARGO są pewnego rodzaju „poligonem doświadczalnym” i przy biernej postawnie mogą również dotknąć pracowników innych spółek nie wyłączając spółki PKP PLK S.A.

W swoim stanowisku Delegaci SZD SI ZZDR PKP odnieśli się również do sytuacji zatrudnieniowej w naszej spółce a zwłaszcza w zespołach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i prowadzenie ruchu pociągów. Przywołane stanowisko Sektorowego Zebrania Delegatów SI ZZDR PKP jak również krótką foto-relację z obrad SZD SI ZZDR PKP prezentujemy poniżej.

Podczas obrad Sektorowe Zebranie Delegatów dokonało również regulacji związanych z uporządkowaniem struktury organizacyjnej oraz dokonało wyborów uzupełniających do Zarządu SI ZZDR PKP o osoby, które w trakcie trwania obecnej kadencji winny wejść w jego skład. Dla przypomnienia informujemy ze w skład Zarządu SI ZZDR PKP wchodzą przewodniczący wszystkich Komisji Rejonowych i Międzyzakładowych Komisji Rejonowych , oraz Rad Oddziałowych ZZDR PKP działających w ramach spółki PKP PLK S.A..
Delegaci przyjęli też do realizacji wnioski dotyczące między innymi spraw związanych z wynegocjowaniem i wprowadzeniem zmian zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PKP PLK S.A. a zwłaszcza dotyczących rozliczania czasu pracy.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego